mindcyber 1 year ago

เสื้อใหม่กับจิต

กุมารเทพเง็กฮือ ประทับบัลลังก์

เสื้อใหม่ถึงแม้จะใหม่ ก็เป็นแต่เพียงภายนอกเท่านั้น ภายในจิตแม้จะเก่าแต่ก็เป็นจิตที่อมตะ ดังนั้นเรื่องของการบำเพ็ญธรรม ภายนอกไม่ต้องสนใจนักให้สนใจแต่ภายในจิตว่าได้บำเพ็ญทิศทางจริง แต่ทว่า เมื่อข้าดูแล้วชาวโลกล้วนมีอุปทานติดยึด ดังนั้นเมื่อทางศาลเจ้าได้เปลี่ยนเสื้อทรงใหม่ เพื่อแสดงว่า “เปลี่ยนใหม่” เป็นการเตือนสติชาวโลก แต่คนที่บำเพ็ญธรรม จะต้องเพ่งมองเสื้อภายในจิตของตนเอง ว่ามันสกปรกแล้ว ถ้าหากตนเองมีสกปรก ก็ไม่สู้ไปเปลียนเสื้อใหม่เสีย จะได้ไม่เปรอะเปื้อนสกปรก เป็นจิตเดิมที่สงบใส

           ดังนั้น วันนี้ทางศาลเจ้าได้เปลี่ยนเสื้อทรงใหม่ก็มีความหายดังกล่าวมาแล้ว มิใช่ว่าอริยเจ้าจะพอใจ ทรงใหม่เบื่อของเก่า แต่เป็นเพราะชาวบ้านพอใจของใหม่เบื่อของเก่าต่างหากเล่า

           ด้วยเหตุนี้ ข้าหวังว่าคนที่มีใจควรต้องพิจารณามองในจิตของตนเองว่าได้เปลี่ยนให้เหมือนกันหรือไม่ หากเป็นเช่นนี้ ทั้งนอกในรวมเป็นหนึ่ง ทั้งเจ้าและคนเป็นองค์หนึ่ง ก็เป็นการยืนหยัดติดดินนั่นเอง


0
452
ใบปอทรงเครื่อง

ใบปอทรงเครื่อง

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

ชีวิตดุจฝัน ธรรมเท่านั้นที่แท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ปฐมสาธุการพจน์ ของเทพเจ้าหลี่วเจินเหยิน

ตรัสแนะน้อมนับถือเทวราชโองการ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

กรรมของการหนีหนี้

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

ทำไม่ดีตายไม่ดี

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago