mindcyber 1 year ago

เทพกวนอูประธานของศาลเจ้า

ประทับทรง

คุณของเจ้าใหญ่ซึ้งหลงใหลคน                 ขอโชครับมงคลใหม่ที่ตน

บำเพ็ญธรรมเป็นหลักคน                         กลอมเกลาชนปลูกเหตุแต่กรรมดี

เครื่องทรงเจ้ายิ่งเปลี่ยนใหม่ดูมงคล           แสงระยับยามยลส่องงามซึ้ง

บำเพ็ญจริงฝึกจิตให้รวมเป็นหนึ่ง              นอกในมองประหนึ่งต้อนรับกิเลน

           เรื่องมีว่า วันนี้เป็นวันที่ทางศาลเจ้าเปลี่ยนเสื้อทรงใหม่ ภายในศาลฉับพลันดูใหม่เอื่ยม ทำให้คนเห็นแล้วกายใจสบาย นี่คือภาพลักษณ์ที่น่ายินดีแต่บางคนก็ยังดูประหนึ่งเสื้อทรงเก่า เหมือนกับยังไม่ได้เปลี่ยน

           ด้วยเหตุนี้ ข้าก็หวังให้พวกศิษย์รีบเปลี่ยนใส่เสื้อใหม่เสีย เพราะว่าในศาลเจ้าบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เปลี่ยนเสื้อทรงใหม่แล้ว ถ้าเช่นนั้นบรรรดาศิษย์ยิ่งต้องรู้จักสำรวจตรวจตนเอง ว่าภายในของตนเองนั้นมีความสดใสใหม่บ้างไหม เมื่อได้เปรียบเทียบกับเสื้อทรงใหม่ของเจ้าแล้วไม่สำเร็จ หากเป็นเช่นนี้มาเสื้อทรงเจ้ากับศิษย์ศาลเจ้าก็จะไม่เป็นองค์หนึ่งเดียวกัน หวังให้ศิษย์ทรงได้พิจารณาด้วย


0
373

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่4

ไก่โต้งร้องขึ้นเพราะปากถือศีล ล้อม้าแบกของหนักเพราะกรรมชาติก่อน

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

หลักฐานเทวราชโองการ จากตำราขงจื๊อ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

เจ้าแม่กวนอิมเกาะริวกิว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ขจัดความประพฤติมิชอบที่บันทึก ในเทวราชโองการให้พ้นจากตัวเรา

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ผักทอดเทมปูระ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago