mindcyber 10 months ago

ความต่างสามีภรรยา

พระแม่เจ้าตำหนักฟ้าฉือเสิ้นเมืองไฉ่เป่ย ลงประทับ

กลอนว่า

    ธรรมชาติกอร์ปด้วยหยินหยาง

ตำแหน่งวางถูกต้องไม่เอียงหมุน

อันบุรุษแกร่งอารมณ์ไม่มัวขุ่น

สอบสตรีอ่อนนุ่มเข้าปี่ขลุ่ย

เหมือนปลากับน้ำสมบ้านอุ่น

บุญอุ้มสมสันนิวาสสู่วิวาห์

รู้แกรงใจไม่ขัดขุ่นงามธรรมา

สนใจหนาดูงามสมแปรศรีเรือน

 

         จริยธรรมระหว่างชายหญิง สามีภรรยา เป็นความสัมพันธ์ใหญ่ยิ่งของมนุษย์ บุรุษมีตำแหน่งอยู่ข้างหน้า ส่วนสตรีมีตำแหน่งอยู่ข้างหลัง การรักใคร่ของสามีภรรยา ต้องมีจริยธรรมที่ถูกต้อง ปฏิบัติต่อกันดุจอาคันตุกะ ดุจมิตรสหาย ดุจพี่ชายน้องสาว ใจต้องมีมารยาทมีน้ำใจสร้างคุณธรรม ผู้ไม่มีจริยธรรมก็เกิดไม่มีมารยาท ไม่มีมารยาทก็คาดหมายกันเมื่อบาดหมางกันก็เกิดหันหลังกันครอบครัวก็ล้มสลาย

    ดังนั้น เมื่อสุภาพบุรุษพร้อมจะมีครอบครัว เมื่อมีครอบครัวแล้วก็ควรทำตามวิถีแห่งบุรุษ มุ่งมั่นมีชื่อเสียงเหมาะสมในสังคม เพื่อเกียรติยศวงศ์ตระกูลเชิดชูหน้าตาบิดามารดามั่งคั่งไพบูลย์แก่ลูกหลานคุ้มครองบ่าวไพร อย่าหยิ่งยะโสเมื่อร่ำรวย อย่าสุรุ่ยสุร่ายด้วยมีทรัพย์ชื่อเสียง ไม่เสียมารยาทระดับชั้น ดีไพร่ไม่เสียสายสัมพันธ์ ไม่หลงไหลภรรยาจนเสียประเพณี ไม่ขัดต่อจริยธรรมโดยวางอำนาจจนตกต่ำเมื่ออำนาจตกต่ำจนไม่อาจลงโทษบุตรภรรยา ถือว่าเป็นผู้สูญเสียตำแหน่งอยู่ข้างหน้า

    ฝ่ายสตรียอมมีเรือนให้กำเนิดบุตร การมีเรือนก็เพื่อเป็นที่พึ่งพิงก็ควรทำตามวิถีแห่งสตรีที่นุ่มนวล ยึดถือมารยาทของแม่บ้านรักษาครัวเรือน เก็บกวาดบ้านช่องให้สะอาด เป็นธุระดูแลกตัญญูพ่อแม่สามี นับถือสามีดุจอาคันตุกะ เมตตาเลี้ยงบุตรธิดา ปรองดองตามเหตุผลต่อญาติสามี อย่าหยิ่งยะโสที่มีสามีสูงศักดิ์ หรือไม่ทำมารยาทเย้ายวนเพื่อได้สิ่งของ ทำอะไรให้มีมารยาท ต่อผู้น้อย ให้อภัย มีคุณธรรมสี่ น้อมตามสามี เก็บความระแวง แยกแยะที่ต่ำที่สูง ช่วยเหลือสามีให้บ้านเจริญ จึงจะเป็นตำแหน่งอยู่ข้างหลังที่ถูกต้อง

    ทั้งข้างหน้าข้างหลังต้องถูกต้อง ไม่ข้องเกี่ยวความชั่ว สามีเห็นด้วยภรรยาก็ทำตาม สูงต่ำมีมารยาท บนล่างเข้ากันดี สามีภรรยามีความแตกต่าง เช่นนี้ บ้านก็สามารถเจริญรุ่งเรืองได้

โศลก :

    หมื่นบ้านปรองดองสำเร็จ       บ้านสำเร็จอย่าหูเบา

อย่าฟังความข้างนอก               วาจานอกบาดอารมณ์

สมานฉันท์บ้านมีบุญ              บุญอุ่นสังคมมั่นคง

มีเกียรติอย่ายึดถือ                   นิสัยต้องสว่างไสว

0
333

ผู้กล้าหาญ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
เห็ดหอมตุ๋นแห้ว

เห็ดหอมตุ๋นแห้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

คำอนุโมทนาของพระจอมศาสดาจารย์อรหันต์กษิติครรภ์

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประโยชน์ที่...

admin
mindcyber
1 year ago
น้ำพริกตาแดงเจ

น้ำพริกตาแดงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago