mindcyber 10 months ago

หลักธรรมหยู

พระองค์สามแห่งตำหนักซุ้นเทียน

   สามกาลสุขสงบพบไตรแสง

ขุนเขาแจ้งตระหง่านแลไกลกว้าง

บ้านเมืองเจริญเลิศกุศลสร้าง

ธรรมเจ้าแผ่ธรรมกว้าง เย็นเป็นสุข

หลักธรรมหยูถวายคัมภีร์ศาสน์

กาลยุคสามเก็บงานเสาะมหาปราชญ์

ตรัสรู้ก่อนสอนหลักธรรมสายกลาง

ละพิษสามตามศาสน์คำสอนเตือน

หลักธรรมลึกเคล็ดผดุงศีลธรรม

ใจตรงธรรมเตือนบำเพ็ญงานศาสนา

ศึกษาแจ่มชัดเรียนหลักธรรมฟ้า

บทสรรพจนากลอมเกลาฝึกปราชญ์

         ชาวโลกว่า “บำเพ็ญกาย” แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ใจตรงสดใสเสมอ คัมภีร์ว่า“ใสคือต้นมูลของขุ่น ไหวคือพื้นฐานของสงบมนุษย์หากได้รับความใสสงบ สรรพสิ่งพักล้วนหวนคืน” ท่านขงจื่อว่า “ผู้ใจตรงควรใสสงบ อารมณ์ละมุน คืออยู่กลางสมดุลย์ ความเป็นกลางคือธรรม สมดุลย์คือการถึงองค์คุณ ธรรมกับคุณรวมเป็นหนึ่งซึ่งไม่อาจห่างพ้นแม้ขณะที่ห่างพ้น หาใช่ธรรมไม่”

    ธรรมของท่านขงจื่อออยู่ที่ “การจงรักภักดีให้อภัย” เพียงประโยคเดียวนี้ก็คลุมหมด การหยั่งรู้ของมนุษย์คือให้รู้ มิใช่บัณฑิตไม่ได้รับรู้สัจพจน์ “ไม่มีความดี ไม่มีความชั่ว คือองค์ใจ มีความดีมีความชั่ว คือ การเคลื่อนไหวของใจ การรู้จักดีรู้จักชั่ว คือ จิตสำนึกทำความดีละความชั่ว คือ การรู้สัจธรรม” ทรงให้เวไนย์พากเพียรบำเพ็ญ ก็จะได้คุณธรรมกระจ่าง คุณธรรมกระจ่างคือ มหาธรรม การประจักษ์ในคุณธรรมกระจ่าง คือการเข้าถึงความดี ถึงที่สุดของหลักธรรม

    ผู้ตรัสรู้ในอดีตรู้ว่า มนุษย์ระหว่างฟ้าดินละทิ้งพิษทั้งห้า รักษาธรรมห้า ฝึกหัดใจมุ่งมั่นของบัณฑิต สอนกลอมเกลาสรรพสัตว์ ชักนำให้ตื่นจากความหลง เพื่อสรรสร้างความสุขให้มวลชน แก้ไขสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญกตัญญู ตอบแทนบุญคุณประเทศ เคารพฟ้าดิน พี่น้องรักใคร่กันนับถือกัน เพื่อฟื้นฟูอริยธรรมของกษัตริย์เหยาซุ่นในอดีต.

กลอน: 

อากาศทิวทัศน์เยี่ยมเปลี่ยนทิศธรรม

           สว่างล้ำซ่อนคุณธรรมเลิศทันยุค

           เหล่าพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์รับพุทธบุตร

           มีกำหนดเรือธรรมรุดตะวันตก

           บุตรบาปก่อกรรมรีบตื่นรู้สึก

           กาลกำหนดสิ้นสุดจะเสียใจ

           ชะตาฟ้าเผยปรากฎแสงธรรมได้

           ตะวันไสวผลักดันดุจจรวจมหาศาล

           คนดีเตือนฝึกปราชญ์สัตบุรุษ

อริยะหมุนภูเขาญาณให้ขึ้นลอย

0
341

ครั้งที่ 40 ตอน ท่องแดนตาข่ายหนามตั๊กแตนเจาะนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

ผู้ใหญ่เด็กมีระเบียบ

เจ้าหลักเมืองซินเต็ก

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

วโรวาท

โงว้มั่งอู๋

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ตะพาบน้ำช่วยรักษาโรค

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

นิทานเหตุต้นผลกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago