สมความปรารถนาได้ด้วยบุญกุศล

     ในอดีตมีเศรษฐีคนหนึ่ง เป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยพรั่งพร้อมไปด้วยพรัพย์สมบัติมากมายเหลือคณานับ แต่ชีวิตของเศรษฐีและภรรยาก็ยังไม่มีความสุข ทั้งคู่พยายามสวดอ้อนวอนบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ประทานลูกให้เขาสักคนหนึ่ง แม้เวลาจะล่วงผ่านไปนานแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าสองสามีภรรยาคู่นี้จะสมความปรารถนาแต่อย่างใด

         ต่อมาท่านเศรษฐีทราบว่า มีนักปราชญ์ผู้รอบรู้อยู่ทานหนึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดีเยี่ยม เขาและภรรยาจึงไปคารวะแล้วขอคำชี้แนะจากท่าน นักปราชญ์ผู้หยั่งรู้จึงได้อธิบายให้เขาฟังว่า “เมื่อชาติก่อนตัวท่านได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากมายเหลือเกินไม่เคยละเว้น ในชาตินี้จึงยากที่จะได้ลูก หนึ่งชีวิตที่ตายไปต้องใช้คืนร้อยชีวิต หากท่านทั้งสองสำนึกได้ในบาปกรรมที่เคยก่อ แล้วตั้งใจสร้างบุญกุศลปล่อยสัตว์ให้ได้ 8 ล้านชีวิตจึงจะสามารถชดใช้กรรมในอดีต

 เมื่อนั้นความปรารถนาก็จะสัมฤทธิ์ผล”ทั้งสองสามีภรรยาได้ยินดังนี้แล้วก็เกิดความสว่างขึ้นในใจครั้นกลับถึงบ้าน ท่านเศรษฐีและภรรยาจึงตั้งสัจจะอธิษฐานเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทำบุญปล่อยสัตว์ทุกวัน   เขาและภรรยามีจิตใจที่ตั้งมั่นพากเพียรสร้างบุญกุศลคุณความดีอยู่เสมอๆ ไม่นานนักแม้ว่าจะปล่อยสัตว์ยังได้ไม่ครบตามจำนวน ภรรยาของท่านเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดลูกชายสมดังความปรารถนาหลังจากนั้นทั้งสองสามีภรรยาก็ยังคงสร้างแต่บุญกุศลอยู่มิได้ขาด และเมื่อลูกน้อยเติบใหญ่ก็ได้เป็นข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

0
332

คำอนุโมทนาของพระจอมศาสดาจารย์อรหันต์กษิติครรภ์

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

โดย ท้ำจี่เฮี้ยง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่6

ลิงป่ากระโดดโลกเต้นมือไวเยี่ยงขโมย ไต่ไม้คว้าลมเหน็บหนาวร้องลาภหาย

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
ซุปเม็ดบัว

ซุปเม็ดบัว

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago
ห่อนึ่งชาวเหนือเจ

ห่อนึ่งชาวเหนือเจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago