ช่วยเต่าได้เป็นมหาอุปราช

     ครั้งหนึ่ง ข้าราชการชั้นผู้น้อยนามว่า ข้ง อี้ ได้เห็นชาวประมงนำเต่ามาขาย เขาบังเดิดจิตเมตตาสงสารจึงซื้อเต่าตัวนั้นแล้วนำไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่ เต่าตัวนั้นพอถูกปล่อยลงน้ำก็ยังเหลียวหลังกลับมามองดูหน้าของ ข้ง อี้ ราวกับรู้สึกสำนึกในพะคุณที่เขาได้ช่วยชีวิต   ต่อมาอีกไม่นานข้าราชการผู้น้อย ข้ง อี้ ประสบโอกาสได้สร้างคุณความดีอันเป็นประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน จึงได้รับพระราชทานตำแหน่งสถาปนาขึ้นเป็น “มหาอุปราช” ขณะที่ได้เข้ารับพระราชทานตราประทับประจำตำแหน่งจากองค์จักรพรรดิ์ท่านก็ได้พบว่าบนหลังตราประทับตำแหน่งของท่านนั้น ได้รับการแกะสลักเป็นรูปเต่าที่กำลังเหลียวหลังกลับมามองดู

         หลังจากที่ได้คิดพิจารณาดูด้วยความแปลกใจท่านมหาอุปราชก็หวลระลึกได้ถึงครั้งที่ท่านได้เคยปล่อยเต่าตัวหนึ่งไปมาบัดนี้ท่านจึงเชื่อมั่นว่าเป็นด้วยบุญกุศลที่ได้ช่วยชีวิตเต่าตัวนี้ในอดีต จึงส่งผลเกื้อหนุนให้ท่านรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่ข้าราชการ จนกระทั่งได้เป็นถึงมหาอุปราชในที่สุด ท่านมหาอุปราชนำตราประทับนี้พกติดตัวไว้เสมอเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ

0
511

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต รับการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สละเนื้อช่วยนก

ในกาลก่อน เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่บำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรม ยังมิได้ตรัสรู้เ...

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

จิตหลง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สถานกัปผัน

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ไม่บำเพ็ญจะรอเมื่อไร

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago