mindcyber 3 months ago

คำนำพระศาสดาแห่งเต๋า ไท้เสียงเต๋าโจ้ว

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

     วิถีมหสัทธรรม ไม่เอนไม่เอียง ชาวโลกปฏิบัติธรรมควรอยู่ในสายกลาง หากมีตัวกูเต๋าไม่สำเร็จ ดูผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องลางนี้การปฏิบัติทางใจและกาลเวลา ฟุ้งบ้าง สงบบ้าง ไม่แน่นอนดูน่าเป็นห่วงไม่น้อย เบื้องบนเมตตา แต่ละคนก็สามารถบรรลุถึงจุดที่จิตคนจะกล่อมเกลาได้ การที่มีโองการให้วิญญาณของมือทรงท่องเที่ยวไปและนำปรากฎการณ์ที่ได้พบเห็นนำมาบอกเล่าอย่างละเอียดเพื่อปลอบเตือนชาวโลก นั่นเป็นเพราะไม่อาจทนเห็นเหล่าสรรพสัตว์ ที่คนเวียนว่ายตายเกิดในสี่กำหนดหกช่องทางน่าเสียดายนัก มีสักกี่คนที่เข้าใจถึงความเมตตาปราณีของเบื้องบน

        หนังสือ  “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น” เผยแผ่ออกไปก็เพื่อปลอบเตือนชาวโลกว่า ขณะที่ตนกำลังเจ็บป่วยก็มิใช่จะเป็นเพราะเจ้ากรรม หรือมารจะมผจญทั้งหมดก็หาไม่ แต่ละอย่างย่อมมีเหตุปัจจัย เพียงเมื่อรู้สาเหตุแล้วจำต้องแก้ไขสิ่งบกพร่องที่ผ่านมาใหม่ เช่นนี้แล้ว ที่ว่า “โรค” อาจหายได้โยไม่ต้องรักษา

        วันนี้พอดีทางโรงเจได้แต่งหนังสือ  “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น”  สำเร็จลง ข้อให้คำสั้นๆ เป็นคำนำ

 

 

   ให้ไว้ ณ แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมเส็ง

     ตรงกับวันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

0
164

การเริ่มต้นของสรรพสิ่งฟ้าดิน

คนภูเขายอดหิมะ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กรรมของการหลอกลวงผู้หญิง

ที่บาร์เหล้าในเมืองไถจง มีพาร์ทเนอร์หญิงที่เป็นใบ้คนหนึ่ง เธอเป็นคนสวย แม้จะเป็นใบ้แต่ก็ได...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ค้นหาจิตตน

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ตถาคต

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ประจักษ์แจ้งองค์จิตสะอาด

พระเจ้าอ๊วงเทียน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago