mindcyber 2 months ago

คำนำพระแม่ธรณี แห่งบ่อเก๊กแดนวิสุทธิ์

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

     อันว่าคุณธรรมและมนุษยธรรมเป็นตำรับยาที่ใช้รักษาความเจ็บป่วยของชาวโลก ทั้งที่รู้แต่ก็ไม่ยอมรับการรักษาโดยยอมปล่อยปละร่างกายให้ได้รับความเจ็บป่วย เป็นเหตุให้กายเนื้อเส้นเอ็นกระดูก ข้อต่อตลอดจนส่วนอื่นๆเสียหาย จนวันหนึ่งเมื่อหนี้กรรมหนักอึ้ง โรคที่ได้รับกลับกลายเป็นโรคร้ายที่แม้แต่หมอทันสมัยก็รักษาไม่หาย น่าสงสารยิ่งนัก

        โรงเจจ๋วงเซินถังรักหน้าที่แต่งหนังสือเพื่อปลอบเตือนใจคนเป็นการเตือนชาวโลกว่า ยามปกติต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตนเอง หนังสือธรรมะ  “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น”  ได้บอกถึงรายละเอียดการเจ็บป่วยต่างๆ ของชาวโลกต้องยอมรับเองว่า การเจ็บป่วยที่ขาดการดูแลมีเหตุปัจจัยจากไม่ยึดมั่นในวินัยสามคุณธรรมห้า หลักมนุษยธรรม คุณสมบัติทั้งสี่ของหญิงและหลักธรรมแปดประการ อันเป็นเหตุทำให้เกิดโรคขึ้น หนังสือ  “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น”  เล่มนี้ที่โรงเจจ๋วงเซินถังรับหน้าที่จัดทำนับเป็นบุญของเหล่าเวไนยสัตว์ เป็นการยืนยันว่าชะตาฟ้ากำหนดโรงเจจ๋วงเซินถังถ่ายทอดธรรมอย่างแท้จริง

        ในโอกาสที่หนังสือ  “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น”  แต่งสำเร็จลงนี้ ข้าเขียนบทความนี้เป็นการเฉพาะเพื่อใช้เป็นคำนำ

 

 

   ให้ไว้ ณ โรงเจจ๋วงเซินถัง เมืองไถจง ไต้หวัน

     แรม 5 ค่ำ เดือน 10 ปีมเส็ง

     ตรงกับวันศุกร์ที่ 17 พฤศิจกายน พ.ศ.2532


0
125
ยำเขมร

ยำเขมร

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 41 ตอน ท่องศาลเจ้าที่เจ้าทางดูเหตุการณ์ผู้ที่ตายแล้วไปผุดไปเก...

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

หนี้ชีวิต

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ฌานสมาธิในชีวิต

พระกุมารเทพแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

บทสวดหมีเล่อเจินจิง / 彌勒救苦真經

admin
mindcyber
1 year ago