mindcyber 4 months ago

พระโอวาทพระอาจารย์ 27 ข้อ

1.ชีวิตย่อมเป็นไปตามลิขิต(ละชั่วทำดี) วอนขออะไร

2.วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ กลุ้มเรื่องอะไร

3.ไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์ เคารพทำไม

4.พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา ทะเลาะกันทำไม

5.ลูกหลานทุกคนล้วนมีบุญตามลิขิต ห่วงใยทำไม

6.ทุกคนก็มีโอกาสประสบผลสำเร็จ ร้อนใจทำไม

7.ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย ทุกข์ใจทำไม

8.ผ้าขาดปะแล้วกันหนาวได้ อวดโก้ทำไม

9.อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไร อร่อยไปใย

10.ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ ขี้เหนียวทำไม

11.ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง โกงกันทำไม

12.โอกาสจะได้กลายเป็นเสีย โลภมากทำไม

13.สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต ข่มเหงกันทำไม

14.ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน หยิ่งผยองทำไม

15.ทุกคนย่อมมีลาภยศตามวาสนาที่ลิขิตอิจฉากันทำไม

16.ชีวิตลำเค็ญเพราะชาติก่อนไม่บำเพ็ญ แค้นใจทำไม

17.นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำ เล่นการพนันทำไม

18.ครองเรือนด้วยความขยันประหยัดดีกว่าไปขอพึ่งผู้อื่น สุรุ่ยสุร่ายทำไม

19.จองเวรจองกรรมเมื่อไรจะจบสิ้น อาฆาตทำไม

20.ชีวิตเหมือนเกมหมากรุก คิดลึกทำไม

21.ฉลาดมากเกินจึงเสียรู้ รู้มากทำไม

22.พูดเท็จทอนบุญจนบุญหมด โกหกทำไม

23.ดีชั่วย่อมรู้กันทั่วในที่สุด โต้เถียงกันทำไม

24.ใครจะป้องกันมิให้มีเรื่องเกิดขึ้นได้ตลอด

    หัวเราะเยาะกันทำไม

25.ฮวงซุ้ยที่ดีอยู่ในจิตมิใช่อยู่ที่ภูเขา แสวงหาทำไม

26.ข่มเหงผู้อื่นคือทุกข์ รู้ให้อภัยคือบุญ

    ถามโหรทำไม

27.ทุกสิ่งจบสิ้นด้วยความตาย วุ่นวายทำไม

0
179

พลิก

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
เห็ดสวรรค์

เห็ดสวรรค์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ทำไม่ดีตายไม่ดี

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

หลงในหลง

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

หมูปิ้งกระทิสด(อาหารเจ)

admin
mindcyber
1 year ago