mindcyber 1 year ago

เตียวหุย

เตียวหุย เป็นคนซื่อสัตย์ภักดี ชอบคนดีเกลียดคนชั่ว เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเล่าปี่และกวนอู เป็นขุนพลแขนซ้ายและองครักษ์ติดตามเล่าปี่ไปทุกหนทุกแห่ง เตียวหุยถูกเตียวตัดและฮอมเกียวทหารในบังคับบัญชาลอบฆ่าขณะนอนหลับ เมื่อ พ.ศ.764

0
542

บำเพ็ญใจเข้าใจธรรม

พระอาจารย์หลิวชุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

รักษ์ชีวิตปฏิบัติธรรม

ไต้ซือเหลียงถาน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ผู้นำ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

โอวาทพระเจ้าตังงักมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago