mindcyber 1 year ago

เล่าปี

เล่าปี่ เป็นเชื้อพระวงศ์ ราชวงศ์ฮั่น มีศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าเหี้ยนเต้ กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก อยู่กับมารดาผู้เดียวมีอาชีพทอเสื่อขาย ได้สาบานเป็นพี่น้องกับกวนอูและเตียวหุยที่สวนท้อ เล่าปี่เป็นผู้มีน้ำใจโอบอ้อมอารีและสุภาพอ่อนน้อม จึงเป็นที่เคารพรักของผู้คน เนื่องจากโจผีบุตรของโจโฉถอดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากราชสมบัติ เล่าปี่ในฐานะผู้สืบแซ่เล่า จึงจำเป็นต้องปราบดาภิเษกเป็นฮ่องเต้แทน เพื่อรักษาราชวงศ์ฮั่นไว้

เมื่อกวนอูน้องร่วมสาบานถูกฝ่ายง่อก๊กฆ่าตาย พระเจ้าเล่าปี่จึงยกทัพหลวงไปตีง่อก๊ก เพื่อแก้แค้นให้แก่กวนอู แต่กองทัพพระเจ้าเล่าปี่กลับถูกตีแตกยับเยินกลับมา และได้สวรรคตที่เสฉวน แคว้นจ๊กก๊ก สิริรวมพระชนมายุได้ 63 พรรษา

0
723
เต้าหู้นึ่งบ๊วย

เต้าหู้นึ่งบ๊วย

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago
เกี้ยวกรอบ

เกี้ยวกรอบ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

สละเนื้อช่วยนก

ในกาลก่อน เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่บำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรม ยังมิได้ตรัสรู้เ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เห็ดหอมสวรรค์

เห็ดหอมสวรรค์

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago
ในโลกนี้มีหญิงใจทราม ไม่เคารพพ่อผัวแม่ผัวและสามี

ในโลกนี้มีหญิงใจทราม ไม่เคารพพ่อผัวแม่ผัวและสามี

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago