mindcyber 7 months ago

ข้อ 5. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

สามีภรรยากัน หากเกิดมีปากเสียงกัน เจ้าก็ต้องพูดว่า ฉันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเธอ ฉันนับถือเธอ อย่างนี้ ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย อย่าให้ความไม่รู้ หรืออวิชชาในวันนี้สร้างความเสียใจในวันข้างหน้า อย่าให้อารมณ์ชั่ววูบ สร้างความวิบัติชั่วกาลนาน อดทนสักหนัอารมณ์ั่อย วันพรุงนี้ก็จะยิ่งดี

ในปีหนึ่งๆ มีภรรยา สามีหลายหมื่นคู่ ถูกเรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆ จนกลายเป็นเรื่องใหญ่จนแก้ไม่ได้ เพราะเหตุไร? ล้วนแต่จะฝืนใจไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ขืนไปหันเหความคิดของแม่ย่า ทุกคนต่างก็มีความนึกคิดของตน ต่างก็มีรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ เจ้าก็มีรูปเเบบชีีวิตความเป็นอยู่ของเจ้า เมื่อไม่สามารถกลมกลืนเข้ากันได้ เจ้าก็เงียบเสีย ความเงียบเป็นการสำรวมบำเพ็ญสูงสุด ความเงียบเป็นวิธีการประท้วงที่ดีทีสุด เจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่น เจ้าก็เงียบเสีย ไม่สามารถปลอบโยนตัวเองก็เงียบเสียก่อน จึงสามารถรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ใด้ ไม่ต้องถูกไฟโทสะเพียงชั่ววูบ มาเผาผลาญเผาความสุขทั้งหมดจนเป็นเถ้าถ่านไป เข้าใจไหม? เพราะฉะนั้น อย่ารอจนถ่ียบ่ึงวันหย่วร้างกัน แล้วค่อยมาร้องเพลง มารักฉันอีกครั้ง อย่าให้ความไม่รู้อวิชชาในวันนี้ สร้างความเสียใจอันยาวนานต้องเข้มงวด ตนเอง

0
377
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประภาเนตรช่...

admin
mindcyber
7 months ago

อริโยวาทเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดลักษณะสมมุติ

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ดีแท้ไม่มีอุปทาน

อริยเจ้าลักเสียงจิงหยิ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago