mindcyber 1 year ago

ล้มลงให้หยัดยืน

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตา ล้มลงให้หยัดยืน ------------------------------------------- ได้ยินเสียงของใจศิษยา ทอดถอนเสียงรำพันเหนื่อยใจ เผชิญกับเรื่องราว ต่างเก็บซ่อนไว้ในใจ ให้จงรู้ว่าคนทุกคน ล้วนมีสุขและไม่สมหวัง ผ่านขวากหนามล่วงเลย พบเจอชีวิตใหม่ มรสุมโหมสาดไม่ท้อ คงไม่นานมีวันข้ามพ้น ศิษย์เจ้าจงมุ่งมั่นเข็มแข็งตน รู้พระคุณเบื้องบนห่วงใย ไม่ว่าทางยาวไกลแค่ไหน หาญกล้าเดินฝ่าผันมุ่งหมาย มีอาจารย์ข้างกายชี้เส้นทาง เฝ้าพร่ำเตือนคอยย้ำเตือน * ไม่เลิกรา มุ่งข้างหน้า ล้มลงให้หยัดยืนขึ้นมา ไม่หวั่นไหวหนทางลุ่มดอน อาจารย์ยังคงข้างกายศิษย์เดิน ไม่ร้องไห้มีอาจารย์ ทุกข์ระทมมากสักเท่าไหร่ เพียงศิษย์นั้นจะพร้อมสู้ทน ผู้คนทั่วโลกา..ชม สรรเสริญยินดี(สรรเสริญชีวี) (ซ้ำทั้งเพลง / * / ** / * / ** / *)

0
929
สลัดผักสด

สลัดผักสด

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สรรพสิ่งล้วนว่าง

เหตุต้นผลกรรมไม่ว่าง

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

อริยโยวาทฮ้อเสี่ยโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

พุทธะอยู่ที่ไหน

หน่ำไห้โก้วฮุก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

บารมีธรรม

โอวาทหลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago