mindcyber 9 months ago

ล้มลงให้หยัดยืน

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตา ล้มลงให้หยัดยืน ------------------------------------------- ได้ยินเสียงของใจศิษยา ทอดถอนเสียงรำพันเหนื่อยใจ เผชิญกับเรื่องราว ต่างเก็บซ่อนไว้ในใจ ให้จงรู้ว่าคนทุกคน ล้วนมีสุขและไม่สมหวัง ผ่านขวากหนามล่วงเลย พบเจอชีวิตใหม่ มรสุมโหมสาดไม่ท้อ คงไม่นานมีวันข้ามพ้น ศิษย์เจ้าจงมุ่งมั่นเข็มแข็งตน รู้พระคุณเบื้องบนห่วงใย ไม่ว่าทางยาวไกลแค่ไหน หาญกล้าเดินฝ่าผันมุ่งหมาย มีอาจารย์ข้างกายชี้เส้นทาง เฝ้าพร่ำเตือนคอยย้ำเตือน * ไม่เลิกรา มุ่งข้างหน้า ล้มลงให้หยัดยืนขึ้นมา ไม่หวั่นไหวหนทางลุ่มดอน อาจารย์ยังคงข้างกายศิษย์เดิน ไม่ร้องไห้มีอาจารย์ ทุกข์ระทมมากสักเท่าไหร่ เพียงศิษย์นั้นจะพร้อมสู้ทน ผู้คนทั่วโลกา..ชม สรรเสริญยินดี(สรรเสริญชีวี) (ซ้ำทั้งเพลง / * / ** / * / ** / *)

0
484

ยังไม่เกิด กำหนดตายก่อน

พระมหาจักรพรรดิ์ซุ่นเอี๊ยง (หลื่อโจ้ว)

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ผัดหมีเจ

ผัดหมีเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
เต้าหู้ผัดเผ็ด

เต้าหู้ผัดเผ็ด

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
กวนอู

กวนอู

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
ซึงไฉ่ปรุงรส

ซึงไฉ่ปรุงรส

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago