เกิดมาเป็นคน ไม่ควรหุนหันพลันแล่น

เกิดมาเป็นคน ไม่ควรหุนหันพลันแล่น

           มิเช่นนั้นจะเกิดโทษเป็นภัยต่อร่างกาย

           ความสุภาพอ่อนโยนมีคุณอนันต์

           เคารพซึ่งกันและกัน ความสุขจะตามมา

           ความอ่อนน้อมถ่อมตนประเสริฐยิ่ง

           รู้จักอดกลั้นอดทน จะผ่อนหนักเป็นเบา

           ถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวสอดแส่เรื่องชาวบ้าน

           ย่อมจะไม่มีภัยมาสู่ตน

           กระทำการทุกสิ่งทุกอย่างพึงสังวรระวัง

           จงละเว้นสิ่งที่ชั่ว และมิควร

           ไม่ซุบซิบนินทาเรื่องของผู้อื่น

           ในที่สุดจะพบแต่ความสุขสงบเอย. 


      โบราณกล่าวว่า

           โอวาทของผู้เฒ่าผู้แก่นั้น

           ล้ำค่าดังหยกและทอง

           ควรเก็บรักษาไว้ดั่งของบูชา

           ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะทุกๆ คำที่ท่านพร่ำสอนอบรม

           ก็เพราะด้วยใจเอื้ออาทรและหวังดี

           มีโอวาทข้อใดบ้างที่ตักเตือนให้เราประพฤติ

           ปฏิบัติตามแล้ว ก่อให้เกิดผลร้าย

           ทำให้ชีวิตของเราตกต่ำ...ไม่มีเลย

           เช่นนี้แล้ว เราลูกหลานอนุชนรุ่นหลัง

           ผู้หวังความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

           มีใครบ้างกล้าละเลยไม่ปฏิบัติ 

0
190

ทันตาเห็น

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

จ่ายหนี้

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

สวรรค์ : นรก

พระเจ้ากิ่วเทียงก่าห่วยจิงกุง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
แกงเขียวหวานลูกชิ้นเห็ดหอม

แกงเขียวหวานลูกชิ้นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 12 ท่องนรกย่อยแดนหิวโหย

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago