mindcyber 2 months ago

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต: क्षितिगर्भ; Kṣitigarbha; กฺษิติครฺภ)

เมื่อปี พ.ศ. 1239 ตี่จั่งอ๊วง (พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์) ได้มาจุติในโลกมนุษย์เป็นมกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรชิงลอก๊ก (ปัจจุบันคือ ประเทศเกาหลีใต้) มีพระนามว่า กิมเคียวกัก (จีนกลางอ่านว่า จินเฉียวเจียว) เจ้าชายกิมปลงผมออกบวชเมื่ออายุ 24 ชันษา หลังจากออกบวชพระองค์ชอบความสงบและการนั่งสมาธิ จึงตัดสินใจออกจากเมืองไปแสวงหาความสงบวิเวกตามป่าเขา โดยพาสุนัขแสนรู้สีขาวชื่อ ซ่านทิง นั่งเรือใบแล่นเลียบตามชายฟั่งจนลุถึงปากแม่น้ำฉางเจียงในประเทศจีน แล้วเดินเท้าจนในที่สุดก็ถึงภูเขาจิ่วหัวซัน ซึ่งเป็นภูเขาเก้ายอดโดยมีพื้นที่ราบอยู่ตรงกลาง (อยู่ในเขตอำเภอชิงหยางเสี้ยน มณฑลอันฮุยเสิ่น) ซึ่งต่อมาพระองค์ท่านได้ใช้เป็นสถานที่แสดงธรรมและบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง 75 ปี ตี่จั่งอ๊วง หรือ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ทรงละสังขารเมื่ออายุ 99 ชันษา

0
151

กฎสวรรค์หมวดกามคุณ

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ยาสมานจิตของพระอาจารย์ไร้ขอบเขต (อู๋จี้)

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
พระศรีอริยเมตไตรย Arimeiteiya Bhura

พระศรีอริยเมตไตรย Arimeiteiya Bhura

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago