mindcyber 11 months ago

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต: क्षितिगर्भ; Kṣitigarbha; กฺษิติครฺภ)

เมื่อปี พ.ศ. 1239 ตี่จั่งอ๊วง (พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์) ได้มาจุติในโลกมนุษย์เป็นมกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรชิงลอก๊ก (ปัจจุบันคือ ประเทศเกาหลีใต้) มีพระนามว่า กิมเคียวกัก (จีนกลางอ่านว่า จินเฉียวเจียว) เจ้าชายกิมปลงผมออกบวชเมื่ออายุ 24 ชันษา หลังจากออกบวชพระองค์ชอบความสงบและการนั่งสมาธิ จึงตัดสินใจออกจากเมืองไปแสวงหาความสงบวิเวกตามป่าเขา โดยพาสุนัขแสนรู้สีขาวชื่อ ซ่านทิง นั่งเรือใบแล่นเลียบตามชายฟั่งจนลุถึงปากแม่น้ำฉางเจียงในประเทศจีน แล้วเดินเท้าจนในที่สุดก็ถึงภูเขาจิ่วหัวซัน ซึ่งเป็นภูเขาเก้ายอดโดยมีพื้นที่ราบอยู่ตรงกลาง (อยู่ในเขตอำเภอชิงหยางเสี้ยน มณฑลอันฮุยเสิ่น) ซึ่งต่อมาพระองค์ท่านได้ใช้เป็นสถานที่แสดงธรรมและบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง 75 ปี ตี่จั่งอ๊วง หรือ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ทรงละสังขารเมื่ออายุ 99 ชันษา

0
586

อริโยวาทเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนอานิสงส์ของ...

admin
mindcyber
11 months ago
ตังโอ๋ผัดน้ำมันเห็ดหอม

ตังโอ๋ผัดน้ำมันเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
เต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอม

เต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
ก๋วยเตี๋ยวห่อกะหล่ำปลี

ก๋วยเตี๋ยวห่อกะหล่ำปลี

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago