mindcyber 9 months ago

ปัญญาคือะไร

ปัญญาคือความรู้จริง เห็นชัดในสรรพสิ่ง รู้แล้วชัด ชัดแล้วกว้างขวางด้วย ปัญญาที่ออกมาจากจิตใจหมายถึงสติที่ออกมาจากจิตใจอันดีงาม เป็นตัวสั่งให้เราทำการ ปัญญาคือความคิดในทางบวก ใจที่มีแต่ความดี ไม่มีความชั่วแฝง ความคิดนั้นเป็นแค่เปลือกนอกของปัญญาเท่านั้นเอง ปัญญาไม่ใช่ความฉลาด ไม่ใช่กลโกงเล่ห์เพทุบายที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ แต่เป็นเสมือนเพชรที่แข็งแกร่ง ดุจดั่งมีดที่คมจนตัดกิเลสได้สิ้น ดุจดังความสว่างที่ไม่มีจุดดำคำว่าปัญญาเราอยากจะได้ก็ได้แต่ต้องผ่านการฝึกฝน ผ่านความยากหนึ่งครั้ง ก็จะเพิ่มพูนขึ้นหนึ่งครั้ง

พระอาจารย์จี้กง

พุทธสถานฮุ่ยจื้อ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

23 พฤษภาคม 2542

0
300
การทำหมูยอเจ

การทำหมูยอเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ต้มยำปลากระพงเจ

ต้มยำปลากระพงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

บำเพ็ญพลังสติ

กิ่วเทียนเฮี้ยงนึ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

เซียนพูดง่ายเป็นยาก

เซียนอึ่งเจียะกง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
เนื้อแดดเดียวเจ

เนื้อแดดเดียวเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago