mindcyber 2 months ago

ปัญญาคือะไร

ปัญญาคือความรู้จริง เห็นชัดในสรรพสิ่ง รู้แล้วชัด ชัดแล้วกว้างขวางด้วย ปัญญาที่ออกมาจากจิตใจหมายถึงสติที่ออกมาจากจิตใจอันดีงาม เป็นตัวสั่งให้เราทำการ ปัญญาคือความคิดในทางบวก ใจที่มีแต่ความดี ไม่มีความชั่วแฝง ความคิดนั้นเป็นแค่เปลือกนอกของปัญญาเท่านั้นเอง ปัญญาไม่ใช่ความฉลาด ไม่ใช่กลโกงเล่ห์เพทุบายที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ แต่เป็นเสมือนเพชรที่แข็งแกร่ง ดุจดั่งมีดที่คมจนตัดกิเลสได้สิ้น ดุจดังความสว่างที่ไม่มีจุดดำคำว่าปัญญาเราอยากจะได้ก็ได้แต่ต้องผ่านการฝึกฝน ผ่านความยากหนึ่งครั้ง ก็จะเพิ่มพูนขึ้นหนึ่งครั้ง

พระอาจารย์จี้กง

พุทธสถานฮุ่ยจื้อ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

23 พฤษภาคม 2542

พล่าหัวปลี

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ฮันจงหลี

ฮันจงหลี

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

กรรมของการลักทรัพย์

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ปลาหมึกสดเจน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago