mindcyber 5 months ago

กรรมของการเนรคุณพี่ชาย

ที่เมืองไทจง นาย ก. ได้เข้าไปอยู่ในเมืองต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก หลังจากไต้หวันได้รับอิสรภาพแล้ว นาย ก. ได้เปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ประสบความสำเร็จจนร่ำรวยแต่อายุ 50 กว่าปีแล้วยังไม่มีบุตรเลย

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงได้ประสบความสำเร็จในกิจการงาน ?

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของ นาย ก. ได้สร้างกุศลไว้มากทั้งได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากพี่ชายของเขา บวกกับความขยันขันแข็งของตนเอง จึงได้ประสบความสำเร็จในการค้า


(2) นาย ก. อายุ 50 กว่าปีแล้ว ทำไมจึงไม่มีบุตรเลย ?

ตอบ เพราะหลังจากที่ นาย ก. สร้างฐานะได้แล้ว ก็เมินชาเนรคุณพี่ชายของเขา ดังนั้นจึงย่อมไร้บุตรสืบสกุลเป็นกรรมสนอง


(3) ตอนนี้ นาย ก. ร่ำรวยแล้ว สามารถที่จะสร้างกุศลเพื่อให้มีบุตรได้หรือไม่ ?

ตอบ ด้วย นาย ก. ไร้จิตกุศล ทั้งภรรยาของเขาก็เป็นหญิงบริการมาก่อน ซึ่งต่างก็ไร้บุญวาสนา คงยากที่จะแก้ไขเขาควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ ตั้งหน้าตั้งตาสร้างสมกุศลผลบุญเพื่อความมีอายุยืน และเป็นการสร้างบุญวาสนาในชาติภพต่อไป


0
252

วิญญาณพลิกกลับ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

อย่าคบคนพาล

บันไดขั้นแรก ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสุขนั้น จะต้องตั้งต้นกันที่ “การไม่คบคนพาล” ให้ได้เสียก...

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ผัดเผ็ดปลาดุกเจ

ผัดเผ็ดปลาดุกเจ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ไร้เมตตาไม่อาจบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

กรรมของการประพฤติผิดในกาม

ที่ตำบลเหาลี นาย ก. มีฐานะปานกลาง ทว่าบุตรสาวคนรองของเขาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็เริ่มเที่ยวเตร...

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago