mindcyber 5 months ago

คาดไม่ถึง

ความเสียใจถอนรากถอนหัวใจ

หนีทุกข์กลับทุกข์ฝังจิตฝังใจจำ

จิตใจพลอยระส่ำเป็นความช้ำจำทน

คนใช่รู้แต่ว่าต้องได้

เจ้าต้องรู้ว่าจักต้องให้ยอมทุกข์เพื่อสุข

ยิ่งแย่งยิ่งทุกข์ ขอเจ้ารุกด้วยปัญญา

ความสมใจแม้มาก มิเคยเหลือ

เหมือนเชื้อแห่งความยุ่งยากรู้ประมาณ

จะบำเพ็ญให้ผ่านวอนศิษย์นั้นรู้ทัน

การณ์คาดถึงศิษย์แก้กันคล่อง

คาดไม่ถึงศิษย์ต้องผ่านได้ยิ่งนับว่าเก่ง

เมื่อโลกข่มเหง ขอเจ้าเร่งฝึกตน


พระพุทธจี้กง

สถานธรรมอิ๋งเซิ่ง จ.อุตรดิตถ์

20 มกราคม 2545

ใช้ทำนองเพลง ขวัญ-เรียม

0
272
ปอเปี๊ยะทอด

ปอเปี๊ยะทอด

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ธรรมะกับอธรรม

พระอาจารย์ฮ้อเอี้ยฮุ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

เพลงเตือน

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

พื้นฐานการบำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

น้ำเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago