กรรมของขอทานตาบอด

คำนำของเจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามารถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสวรรค์เบื้องบนให้เป็นเจ้าส่งมารับหน้าที่ประจำในสถานธรรมแห่งนี้ ตั้งแต่เป็นเจ้าพระภูมิเรื่อยมาจนเลื่อนเป็นเจ้าหลักเมืองแม้จะทราบว่าบุตรชายสร้างกุศลให้ แท้จริงแล้วทุกท่านก็มีส่วนร่วมสร้างด้วยไม่น้อย ข้าพเจ้าละอายใจที่ไม่มีวิชาความรู้พอที่จะตอบแทนพระคุณสวรรค์เบื้องบน ระยะนี้ได้แต่มาเล่า “นิทานกฏแห่งกรรม” เพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจชาวโลกผู้หลงผิด ให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี นี้คือความหวังอันเล็กน้อยของข้าพเจ้า

เจ้าหลักเมือง ชิว 

แต่ก่อนมีหญิงชราคนหนึ่งฐานะยากจน นางอาศัยบุตรชายนามว่า เฉิงฟุ ขอทานเลี้ยงชีพ เฉิงฟุตาบอดตั้งแต่เด็ก ได้ปรนนิบัติเลี้ยงดูมารดาด้วยความกตัญญูยิ่ง ชาวบ้านสงสารที่เขาตอบอดแต่เป็นลูกกตัญญู จึงพากันให้ความสงเคราะห์ ต่อมาเเมื่อหญิงชราถึงแก่กรรมแล้ว เฉิงฟุยังคงขยันและประหยัดเหมือนเดิม กระทั่งอายุ 40 ปี สะสมเงินทองได้ไม่น้อยจนสามารถมีครอบครัว

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่า เพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมเฉิงฟุถึงได้ตาบอด ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนเฉิงฟุไม่รักถนอมหนังสือ ทิ้งขว้างเหยียบย่ำพระโอวาทคำสั่งสอนของนักปราชญ์ศาสดา ซึ่งเป็นการลบหลู่ ดังนั้นชาตินี้จึงต้องตาบอดเป็นกรรมสนอง

(2) ทำไมเฉิงฟุถึงได้กตัญญูต่อมารดา ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนหญิงชราได้เคยช่วยเหลือสงเคราะห์เฉิงฟุ ดังนั้นชาตินี้เฉิงฟุจึงได้ขอทานเพื่อเลี้ยงดูหญิงชรา เป็นการตอบแทนบุญคุณที่หญิงชราเคยให้ความช่วยเหลือตน

(3) ในเมื่อชาติก่อนหญิงชรามีจิตกุศลให้ความช่วยเหลือเฉิงฟุ ทำไมชาตินี้ถึงได้ยากจน ? 

ตอบ แม้ว่าชาติก่อนหญิงชราจะมีจิตกุศลให้ความช่วยเหลือเฉิงฟุ แต่ขณะมีชีวิตไม่รักถนอมทรัพย์สิน ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ดังนั้นชาตินี้จึงต้องลำบากยากจนอันเป็นกรรมสนอง

(4) แม้เฉิงฟุจะตาบอด แต่รู้จักกตัญญูต่อมารดาจะมีผลอย่างไรในภายหน้า ? 

ตอบ แม้เฉิงฟุจะได้รับผลกรรมต้องตาบอด แต่รู้จักกตัญญู เมื่อชดใช้หนี้กรรมหมด ย่อมได้เสวยสุข 

0
265

สถิตย์สภาวะสัจจ์

จูเหลียงฮูจื๊อ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง -- ลมหนาว ทำนอง เหมยฮวาซันน่ง (...

admin
mindcyber
7 months ago

เจริญเสื่อม

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

อริโยวาทหมอฮูโต๋

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

เมตตา ยุติธรรม ธรรมะ คุณธรรม

พระวรวิสุทธิธรรมเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago