เหตุที่ภรรยาขี้บ่น

คำนำของเจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามารถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสวรรค์เบื้องบนให้เป็นเจ้าส่งมารับหน้าที่ประจำในสถานธรรมแห่งนี้ ตั้งแต่เป็นเจ้าพระภูมิเรื่อยมาจนเลื่อนเป็นเจ้าหลักเมืองแม้จะทราบว่าบุตรชายสร้างกุศลให้ แท้จริงแล้วทุกท่านก็มีส่วนร่วมสร้างด้วยไม่น้อย ข้าพเจ้าละอายใจที่ไม่มีวิชาความรู้พอที่จะตอบแทนพระคุณสวรรค์เบื้องบน ระยะนี้ได้แต่มาเล่า “นิทานกฏแห่งกรรม” เพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจชาวโลกผู้หลงผิด ให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี นี้คือความหวังอันเล็กน้อยของข้าพเจ้า

หลี่เซิง เป็นคนขยันและประหยัด โชคร้ายที่ได้ภรรยาไม่ดี เป็นคนปากร้าย แม้จะมีบุตรด้วยกันหลายคน แต่นางมักจะบ่นด่าว่าหลี่เซิงต่าง ๆ นานาทุกวัน เป็นเหตุให้หลี่เซิง ไม่อาจอยู่อย่างสงบสุขได้

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อหลี่เซิงเป็นคนซื่อ ทำไมจึงได้ภรรยาไม่ดี ? 

ตอบ ชาติก่อนหลี่เซิงเป็นผู้หญิงชื่อจางฮัว เป็นภรรยาของพ่อค้า จางฮัวเป็นคนเห็นแก่เงินมาก เมื่อสามีดวงตกการค้าเจ๊ง นางไม่เพียงไม่เห็นอกเห็นใจ กลับบ่นด่าว่าทุกวัน จนทำให้สามีเบื่อโลกกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย กว่านางฮัวจะสำนึกได้ก็สายไปแล้ว จนก่อเป็นเวรกรรม จึงได้รับกรรมสนองในชาตินี้


(2) ในเมื่อภรรยาของหลี่เซิงเป็นคนไม่ดี สามีภรรยาไม่ปรองดอง ทำไมจึงมีบุตรด้วยกันหลายคน

ตอบ ชาติก่อนภรรยาของหลี่เซิงเป็นสามีของจางฮัวแม้จะถูกบีบคั้นจนต้องฆ่าตัวตายแต่เคยได้รับความช่วยเหลือจากจางฮัว ดังนั้นชาตินี้จึงได้เกิดเป็นผู้หญิงและแต่งงานกับหลี่เซิง เลี้ยงดูลูก ๆ ให้ เพื่อตอบแทนบุญคุณและแก้แค้นที่ชาติก่อนถูกบ่นด่าว่าทุกวัน


(3) ไม่มีเวรกรรมต่อกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน จองเวรกันไป จองเวรกันมา เมื่อไหร่ถึงจะสิ้นสุด

ตอบ ผู้เป็นสามีภรรยา ถ้าประสบเคราะห์กรรม ต่างควรสำรวจข้อบกพร่องของตนเอง ให้กำลังใจต่อกัน แล้วเดินในเส้นทางแห่งความดีหมั่นบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อทำคุณไถ่บาปอย่าได้ก่อเวรสร้างกรรมอีก จะได้ไม่ต้องจองเวรกันในชาติต่อไป อย่างเช่นหลี่เซิงหากรู้แจ้งกรรมเก่าก็ควรหมั่นบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อไถ่บาป ส่วนภรรยาของหลี่เซิงก็ควรจะสำนึกผิดอย่าได้สร้างวจีกรรมอีก ก็จักสลายบาปกรรมได้ขอให้ชาวโลกจงเข้าใจ 

0
529

โกงตาชั่ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

บุญตอบสนอง

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

โอวาทธรรม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

บรรยายธรรม

เทียนชั้งเชิ้นหมู่

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

พล่าหัวปลี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago