ไร้โรคภัยเพราะบริจาคยา

เจ้าหลักเมือง ชิว

แต่ก่อนที่เมืองกวางโจว นาย ก. อายุ 80 กว่าปีแล้ว สุขภาพยังแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย บุตรหลานทุกคนล้วนแต่กตัญญูและเจริญรุ่งเรือง

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนาย ก. ถึงได้อายุยืนและสุขภาพแข็งแรง ? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนใจกุศล โดยมักจะบริจาคยาช่วยผู้คนอยู่เสมอ ดังนั้นชาตินี้จึงได้อายุยืนและสุขภาพแข็งแรง อันเป็นผลแห่งกรรมดี


(2) ทำไมบุตรหลานของนาย ก. ถึงได้กตัญญู ? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนซื่อตรง สุภาพอ่อนโยน เคารพนับถือคนแก่คนชรา กตัญญูต่อบุพการี ดังนั้นชาตินี้บุตรหลานของเขาจึงได้กตัญญูตอบ เรียกว่า “ทำดีได้ดี” 


(3) ทำไมบุตรหลานของ นาย ก. จึงล้วนแต่เจริญรุ่งเรือง ? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ได้ทำความดีสร้างกุศลสร้างถนน สร้างสะพาน บริจาคทรัพย์สร้างวัดวาอาราม พิมพ์หนังสือธรรมะแจกผู้คน แนะนำตักเตือนให้คนละชั่วทำดี ดังนั้นจึงส่งผลให้บุตรหลานของเขาเจริญรุ่งเรือง

หากชาวโลกประสงค์จะมีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง มีความผาสุก ก็ควรเอาอย่างการทำความดีของนาย ก. บริจาคยาช่วยผู้คน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง กตัญญูต่อบิดามารดาพิมพ์แจกหนังสือธรรมะ สร้างวัดวาอาราม สวรรค์เบื้องบนก็ย่อมจะประทานโชคลาภและความสุขตอบแทน

0
324

เตือนกตัญญู

เซียนเตียกั้วเหล้า

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ข้าร้องเพลงธรรม

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
จางกั๋วเหล่า

จางกั๋วเหล่า

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
video

เพลงพระโอวาทหวังศิษย์จะก้าวหน้า

admin
mindcyber
7 months ago

กุศลของการโปรดสัตว์

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago