ไร้โรคภัยเพราะบริจาคยา

เจ้าหลักเมือง ชิว

แต่ก่อนที่เมืองกวางโจว นาย ก. อายุ 80 กว่าปีแล้ว สุขภาพยังแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย บุตรหลานทุกคนล้วนแต่กตัญญูและเจริญรุ่งเรือง

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนาย ก. ถึงได้อายุยืนและสุขภาพแข็งแรง ? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนใจกุศล โดยมักจะบริจาคยาช่วยผู้คนอยู่เสมอ ดังนั้นชาตินี้จึงได้อายุยืนและสุขภาพแข็งแรง อันเป็นผลแห่งกรรมดี


(2) ทำไมบุตรหลานของนาย ก. ถึงได้กตัญญู ? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนซื่อตรง สุภาพอ่อนโยน เคารพนับถือคนแก่คนชรา กตัญญูต่อบุพการี ดังนั้นชาตินี้บุตรหลานของเขาจึงได้กตัญญูตอบ เรียกว่า “ทำดีได้ดี” 


(3) ทำไมบุตรหลานของ นาย ก. จึงล้วนแต่เจริญรุ่งเรือง ? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ได้ทำความดีสร้างกุศลสร้างถนน สร้างสะพาน บริจาคทรัพย์สร้างวัดวาอาราม พิมพ์หนังสือธรรมะแจกผู้คน แนะนำตักเตือนให้คนละชั่วทำดี ดังนั้นจึงส่งผลให้บุตรหลานของเขาเจริญรุ่งเรือง

หากชาวโลกประสงค์จะมีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง มีความผาสุก ก็ควรเอาอย่างการทำความดีของนาย ก. บริจาคยาช่วยผู้คน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง กตัญญูต่อบิดามารดาพิมพ์แจกหนังสือธรรมะ สร้างวัดวาอาราม สวรรค์เบื้องบนก็ย่อมจะประทานโชคลาภและความสุขตอบแทน

0
516

คาดไม่ถึง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 8

ให้ทานผ้าแพรแก่ขอทานๆ สำนึกคุณ จี้กงถูกขับไล่โดยรับหน้าที่หาผู้อุปัฏฐาก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 4

ทุกข์ทรมานนั่งไม่สำคัญ บรรลุแจ้งแสร้งทำเพี้ยน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โอวาทโพธิสัตว์กวนอิม

ณ หินผาเขาแดง

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago