mindcyber 2 years ago

การจองเวร

เจ้าหลักเมือง ชิว

หลี่เซิงชาติก่อนเป็นคนกักขฬะหยาบช้า ทำแต่ควาามชั่วร้าย ชอบข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอ แม้ตอบบั้นปลายของชีวิตจะสำนึกผิดกลับตัวใหม่แต่ก็ได้สร้างบาปกรรมเอาไว้มากมาย ชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิง เป็นสะใภ้ตระกูลหลิน เนื่องจากเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อย จึงได้รับความลำบากมาก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อหลี่เซิงได้สร้างบาปกรรมไว้มาก ทำไมชาตินี้จึงสามารถเกิดเป็นคนได้อีก ? 

ตอบ แม้ว่าหลี่เซิงตอนหนุ่มจะได้สร้างบาปกรรม แต่ในวัยชราได้สำนึกผิดกลับตัวใหม่ นับว่ามีความดีอยู่บ้างดังนั้นชาตินี้จึงได้กิดเป็นคนอีก


(2) ทำไมหลี่เซิงจึงเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อย ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนหลี่เซิงข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอ มีคนหนึ่งชื่อ เฉินหยง เป็นคนอ่อนแอ ได้ถูกหลี่เซิงข่มเหงรังแกจนไม่อาจทำมาหากิน และเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นชาตินี้จึงมาเกิดเป็นลูกในตระกูลหลิน เพื่อแก้แค้นที่ชาติก่อนถูกข่มเหงรังแก


(3) เมื่อชาตินี้หลี่เซิงรู้บาปบุญคุณโทษ จะมีทางแก้ไขเวรกรรมหรือไม่ ? 

ตอบ ถ้าหลี่เซิงหันมาฝักใฝ่ความดี ไหว้พระไหว้เจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธา และหมั่นสร้างกุศลผลบุญ เพื่อชดเชยบาปกรรมของชาติก่อน เมื่อใดที่บาปบุญใกล้เคียงกันเวรกรรมก็ระงับได้ สามารถมีความสุขได้ ไม่ต้องลำบากอีก 

0
702

เจ้าแม่กวนอิมเกาะริวกิว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ชีวิตหลงฝัน

ศิษย์พี่ เส่งฮ่วย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

แหว่ง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

กรรมของแม่ชีกิเลสหนา

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่21

ยมบาลอธิบายหนทางหมุนเวียน สัตว์เกิดสี่ช่องทางมาจากข้างประตู

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago