mindcyber 11 months ago

การจองเวร

เจ้าหลักเมือง ชิว

หลี่เซิงชาติก่อนเป็นคนกักขฬะหยาบช้า ทำแต่ควาามชั่วร้าย ชอบข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอ แม้ตอบบั้นปลายของชีวิตจะสำนึกผิดกลับตัวใหม่แต่ก็ได้สร้างบาปกรรมเอาไว้มากมาย ชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิง เป็นสะใภ้ตระกูลหลิน เนื่องจากเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อย จึงได้รับความลำบากมาก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อหลี่เซิงได้สร้างบาปกรรมไว้มาก ทำไมชาตินี้จึงสามารถเกิดเป็นคนได้อีก ? 

ตอบ แม้ว่าหลี่เซิงตอนหนุ่มจะได้สร้างบาปกรรม แต่ในวัยชราได้สำนึกผิดกลับตัวใหม่ นับว่ามีความดีอยู่บ้างดังนั้นชาตินี้จึงได้กิดเป็นคนอีก


(2) ทำไมหลี่เซิงจึงเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อย ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนหลี่เซิงข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอ มีคนหนึ่งชื่อ เฉินหยง เป็นคนอ่อนแอ ได้ถูกหลี่เซิงข่มเหงรังแกจนไม่อาจทำมาหากิน และเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นชาตินี้จึงมาเกิดเป็นลูกในตระกูลหลิน เพื่อแก้แค้นที่ชาติก่อนถูกข่มเหงรังแก


(3) เมื่อชาตินี้หลี่เซิงรู้บาปบุญคุณโทษ จะมีทางแก้ไขเวรกรรมหรือไม่ ? 

ตอบ ถ้าหลี่เซิงหันมาฝักใฝ่ความดี ไหว้พระไหว้เจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธา และหมั่นสร้างกุศลผลบุญ เพื่อชดเชยบาปกรรมของชาติก่อน เมื่อใดที่บาปบุญใกล้เคียงกันเวรกรรมก็ระงับได้ สามารถมีความสุขได้ ไม่ต้องลำบากอีก 

0
411

อริโยวาท

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประโยชน์ที่...

admin
mindcyber
11 months ago

ขจัดความลวง

พระนพภางค์เจ้า (กิ่วเทียนซือเหม็งจิงกุง)

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

กุศลของการโปรดสัตว์

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
มะระต้มเกี้ยมไฉ่เจ

มะระต้มเกี้ยมไฉ่เจ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago