mindcyber 9 months ago

กรรมของการสำส่อน

เจ้าหลักเมือง ชิว

มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นบุตรีคนที่สามของตระกูลหลิน เคยได้รับการศึกษาชั้นสูง พี่สาวของนางต่างออกเรือนไปหมดแล้วเนื่องจากบิดาของนางทำการค้าขาดทุนจนครอบครัวตกอยู่ในฐานะยากจน ผู้หญิงคนนั้นค่อนข้างกตัญญู ยอมเสียสละไปเป็นผู้หญิงหากิน ทำหน้าที่แบกภาระครอบครัว 10 กว่าปีต่อมา ฐานะทางบ้านจึงค่อยกระเตื้องขึ้น แต่ผู้หญิงคนนั้นต้องกลายเป็นโสเภณี สุดท้ายได้ป่วยตายด้วยกามโรค

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อผู้หญิงคนนั้นได้รับการศึกษาชั้นสูง แม้ฐานะทางบ้านไม่ดี ทำไมจึงไม่หาอาชีพที่ถูกต้องทำจนต้องตกไปเป็นโสเภณี ? 

ตอบ เพราะผู้หญิงคนนั้นชาติก่อนเป็นผู้ชาย ลุ่มหลงสุรานารี ชอบเที่ยวโสเภณี ประพฤติผิดภรรยาผู้อื่น และทำความชั่วต่าง ๆ ดังนั้นชาตินี้จึงต้องชดใช้หนี้กรรม


(2) ทำไมผู้หญิงคนนั้นจึงได้เสียสละขายตัวหากินยอมแบกรับภาระครอบครัว ? 

ตอบ เพราะผู้หญิงคนนั้นชาติก่อนไม่เพียงสำส่อนยังเคยโกงทรัพย์สินผู้อื่น ดังนั้นชาตินี้จึงต้องทำหน้าที่แบกรับภาระเป็นการชดใช้หนี้ เพราะบิดาชาตินี้ของผู้หญิงคนนั้น คือเจ้าหนี้ในชาติก่อน


(3) ชาติก่อนผู้หญิงคนนั้นสำส่อน แต่ชาตินี้มีจิตกตัญญู ทำไมยังต้องตายด้วยกามโรค ? 

ตอบ เพราะผู้หญิงคนนั้นชาติก่อนไม่เพียงสำส่อนจนติดกามโรค ยังไม่รู้สึกสำนึกผิด ได้นำโรคไปติดคนอื่นจนตาย ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับกรรมสนอง จึงจะสามารถจบสิ้นหนี้กรรม

ขอเตือนชาวโลกทั้งหลายพึงทราบไว้ว่าความชั่วทั้งปวงการประพฤติผิดในกาม มาเป็นอันดับแรก จงงดเว้นอย่าได้ประมาทเทอญ 

0
338

เหตุที่ร่างกายพิการ

ที่ตำบลเจียอี้ นาย ก. เกิดมาร่างกายพิการ 5 อย่าง ครอบครัวยากจนตั้งแต่เด็ก บิดามารดาสียชีวิ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เหตุที่เป็นโรคเหน็บชา

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

กรรมของการยักยอกเงินวัด

นาย ก. มีบุตรชาย 3 คน ซึ่งทุกคนโตแล้ว คาดไม่ถึงว่า 5 ปีมานี้ ลูกและเมียต่างตายจนหมด ทำให้...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ความซื่อสัตย์

พระวิสุทธิเทพโง้วมั่งอู้

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอม

เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago