mindcyber 2 months ago

หนี้กรรมสามชาติ

แต่ก่อนที่มณฑลเสฉวน นางจาง บุตรีของจางหมิงอิงเป็นคนสุภาพเรียบร้อย สมเป็นกุลสตรี ทั้งยังมีความรู้ทางด้านกวีเป็นพิเศษ เรียกว่าเป็นนักกวีผู้หนึ่งในยุคนั้น พออายุ 18 ปี ได้แต่งงานกับบุตรชายคนรองของเศรษฐีวัง แต่อยู่ด้วยกันไม่ถึง 3 ปี สามีของนางก็ถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน ทำให้นางจางต้องเป็นหม้ายแต่ยังสาว


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนางจางจึงสุภาพเรียบร้อย ทั้งยังมีความรู้ทางด้านกวีอีกด้วย ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนางจางเป็นหญิงยากจน แต่มีจิตกุศลบูชาพระแม่กวนอิม และรักถนอมหนังสือ (ไม่ลบหลู่เหยียบย่ำหรือทิ้งขว้างกระดาษที่มีตัวหนังสือ) ดังนั้นชาตินี้จึงฉลาดปราดเปรื่อง


(2) ทำไมนางจางแต่งงานไม่ถึง 3 ปี สามีก็ถึงแก่กรรม จนต้องเป็นหม้ายแต่ยังสาว ?

ตอบ เพราะสามชาติก่อนนางจางเป็นนักจับงู เคยเข้าป่า แล้วเกิดไปฆ่าแม่งูที่กำลังตั้งท้องตัวหนึ่ง ทำให้แม่งูเกิดความอาฆาตพยาบาท คิดจะแก้แค้นตลอดเวลา แต่เนื่องจากตอนวัยชรานางเกิดสำนึกผิดหันมาบำเพ็ญภาวนา ดังนั้นความแค้นสามชาติจึงไม่อาจแก้แค้น และในชาติที่ 2 นางจางได้สร้างกุศลไว้มาก ก็ยิ่งไม่มีโอกาสแก้แค้น จนถึงชาตินี้แม่งูจึงมาทวงชีวิตสามีของนาง ทำให้นางต้องเป็นหม้ายแต่ยังสาวเพื่อจะได้หมดหนี้เวรต่อกัน

video

ฝึกใจให้เป็นดินดี

admin
mindcyber
2 months ago
ปอเปี๊ยะทอด

ปอเปี๊ยะทอด

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ซุปแห้ว

ซุปแห้ว

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เต้าหู้ตุ๋น

เต้าหู้ตุ๋น

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เตียวหุย

เตียวหุย

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago