mindcyber 9 months ago

กรรมของการลักทรัพย์

นาย ก. ทำการค้าไม่เจริญ จิตใจคิดหวังแต่รอโชคลาภกระทั่งชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก และตนเองก็เจ็บป่วยไม่มีเงินรักษา จึงต้องเอาบุตรสาวอายุ 17 ปี ไปขายแก่ซ่องโสเภณีเป็นเงินสองหมื่นหยวน พอใช้เงินก้อนนี้หมดก็ตาย


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) เพราะเหตุใด นาย ก. จึงทำการค้าไม่เจริญ ?

ตอบ เพราะนาย ก. ไม่ตั้งใจทำการค้าจริงจัง โดยคิดหวังแต่รอคอยโชคลาภ การค้าจึงย่อมไม่เจริญ


(2) เพราะเหตุใด บุตรสาวของนาย ก. จึงตกไปอยู่ในซ่องโสเภณี ?

ตอบ เพราะนาย ก. เคยขโมยเงินของผู้อื่นสองหมื่นหยวน ดังนั้นจึงต้องรับผลแห่งกรรมนี้ โดยตัวเองป่วยหนักต้องเอาลูกสาวไปขายแก่ซ่องโสเภณีเป็นเงินสองหมื่นหยวน พอเงินนี้ใช้หมดก็ตาย นี้คือกรรมของการลักทรัพย์


ขอเตือนชาวโลก อย่าได้ละโมบในทรัพย์สินอันไม่ชอบธรรม หรือขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงกรรมตามสนอง


0
392
การทำกะปิเจ

การทำกะปิเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ชีวิตมีหวังปรากฏชัด

เซียนหั้งเซียงจื้อ

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

เหตุที่เป็นโรคเหน็บชา

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago