เหตุที่ไร้บุตรสืบสกุล

เจ้าหลักเมือง ชิว

แต่ก่อนที่ตำบลเซียงหยาง อู๋เสียงมีภรรยาชื่อนางเฉิน ซึ่งเป็นศรีภรรยาที่ดีคนหนึ่ง แต่จนอายุ 44 ปี แล้วก็ยังไม่มีบุตรด้วยกัน อู๋เสียงและภรรยาแม้จะมีจิตกุศล ทำบุญให้ทานและพิมพ์หนังสือธรรมะแจกผู้คนอยู่เสมอ แต่ก็ยังไม่มีบุตรสืบสกุลแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งตรอมใจตาย

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่ออู๋เสียงและภรรยามีจิตกุศล ทำไมจึงไร้บุตรสืบสกุล ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนอู๋เสียงเป็นหมอที่ใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องอยู่บ่อย ๆ จนทำให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แท้ง ได้สร้างบาปกรรมใหญ่หลวง ดังนั้นชาตินี้จึงไร้บุตรสืบกสกุล เป็นกรรมสนอง


(2) นางเฉินไร้ความผิด ทำไมจึงได้เป็นสะใภ้ตระกูลอู๋ จนต้องพลอยรับกรรมไปด้วย ? 

ตอบ แม้ชาตินี้นางเฉินต้องพลอยรับกรรมไปด้วย แต่ชาตินี้นางเฉินได้สร้างกุศลผลบุญชาติหน้าย่อมได้รับความสุขตอบแทน


(3) ในเมื่อชาติก่อนอู๋เสียงได้สร้างบาปกรรม ทำไมชาตินี้จึงสามารถเกิดเป็นคนได้อีก ? 

ตอบ เพราะชาติก่อนบุตรหลานของอู๋เสียง ล้วนแต่เป็นคนดี ได้สร้างกุศลอยู่เสมอ จึงเป็นอานิสงส์ให้อู๋เสียงมีโอกาสเกิดเป็นคนอีก เพื่อมาบำเพ็ญกุศลชดเชยบาปกรรมในชาติก่อนของเขา 

0
115
มะพร้าวตุ๋น

มะพร้าวตุ๋น

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

การที่จะขึ้นเรือธรรมได้นั้น จะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ปัญญามีจำกัด มีกว้างไกล

ปัญญาของมนุษย์มีจำกัดมีสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นมีสิ่งที่รับรู้ใด้และสิ่งที่รับรู้ไม่ได้...

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เล่าปี

เล่าปี

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

กรรมของการขูดรีดดอกเบี้ย

สามีภรรยาคู่หนึ่งมีกิจการใหญ่โต มีบุตรชาย 2 คน คนโตเป็นใบ้แต่กำเนิด คนรองไม่ยอมทำงานทำการ...

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago