mindcyber 5 months ago

เหตุที่เป็นโรคเหน็บชา

แต่ก่อนที่เมืองไทเป นาย ก. ป่วยเป็นโรคเหน็บชาตั้งแต่เด็ก เดินเหินไม่สะดวก โชคดีที่ได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่เป็นโรงงานเหล็ก จึงมีฐานะค่อนข้างดี


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนาย ก. จึงป่วยเป็นโรคเหน็บชา ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้า และขัดขวางคนที่จะสร้างวัดวาอาราม ดังนั้นชาตินี้จึงป่วยเป็นโรคนี้ เพื่อลงโทษในบาปกรรมของเขา


(2) ในเมื่อ นาย ก. ไม่ไหว้พระไหว้เจ้า ทำไมชาตินี้ถึงได้ร่ำรวย ?

ตอบ เพราะ แม้ว่าชาติก่อน นาย ก. จะไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้า และขัดขวางคนที่จะสร้างวัด แต่เขาปรนนิบัติดูแลบิดามารดาด้วยความกตัญญูอย่างยิ่ง ดังนั้นชาตินี้จึงให้เขาไปเกิดในบ้านคนรวย เพื่อตอบแทนในความกตัญญูของเขา และให้เขามีจิตกุศล บริจาคทรัพย์สร้างวัดวาอาราม เพื่อทำคุณไถ่บาปในชาติก่อนของเขา และบำเพ็ญบุญบารมีในชาติภพต่อไป มิเช่นนั้นชาติต่อไปจะต้องได้รับผลกรรมร้ายแรงยิ่งกว่านี้


0
130

นรกขุมที่เจ็ด

ยมบาลอ๋องไท้ซัว

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

นางฟ้าองค์ที 4

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago
เห็ดอบสมุนไพร

เห็ดอบสมุนไพร

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
น้ำแดงรวมมิตร

น้ำแดงรวมมิตร

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

พระแม่กาลี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago