mindcyber 2 years ago

กรรมของหมอไร้จรรยาแพทย์

แต่ก่อนที่ตำบลฟงหยวน นาย ก. ได้รับทรัพย์มรดกจากบิดา แต่ไม่ได้ประกอบสัมมาอาชีพ ลุ่มหลงแต่สุรานารี และการพนัน ไม่นานนักก็ถลุงผลาญทรัพย์สมบัตินั้นจนหมดไม่สามารถทำมาหากิน ชีวิตตกอยู่ในความยากบลำบาก


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงลุ่มหลงสุรานารี และการพนันไม่ประกอบสัมมาชีพ ?

ตอบ เพราะบิดาของนาย ก. มีอาชีพเป็นหมอแต่ไม่รักษาจรรยาแพทย์ ดังนั้นแม้จะมีทรัพย์มรดกเก็บไว้ให้ลูกหลาน แต่ก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้


(2) ทำไม นาย ก. จึงทำมาหากินไม่ได้ ?

ตอบ เพราะนาย ก. เกิดในครอบครัวคนรวย เคยแต่เที่ยวเตร่จนเป็นนิสัย ไม่ศึกษาเล่าเรียน ไม่หัดศิลปวิทยา ดังนั้นเมื่อผลาญทรัพย์สมบัติจนหมด จึงไม่สามารถทำมาหากิน มีคำกล่าวว่า “สอนศิลปะวิชาหนึ่งแก่บุตร ดีกว่าให้ทองพันตำลึงแก่บุตร”


ขอเตือนชาวโลก พึงทราบไว้ว่า สุภาพชนชอบทรัพย์แต่ต้องได้มาอย่างชอบธรรม มิเช่นนั้น ทรัพย์ที่ได้มาอย่างไม่ชอบธรรม ยากที่จะตกทอดถึงบุตรหลาน

0
706

ครั้งที่ 59 ตอน ท่องแหล่งสามัญชนในแดนนรก

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ผัดผักบุ้งขี้เมา

ผัดผักบุ้งขี้เมา

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

มาแล้ว มาแล้ว

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ระดับธรรม

พระเจ็งหม่อเทียนซือ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

แหว่ง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago