mindcyber 2 months ago

ผลของการคบเพื่อนไม่เลือก

นาย ก. มีลูกเมียแล้ว แต่ไม่ยอมทำงานทำการ ชอบไปมั่วสุมกับเพื่อน เที่ยวอบายมุขต่าง ๆ จนติดเป็นนิสัย ทุกวันเอาเแต่เที่ยวเตร่เสเพล ภรรยาของเขาค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ครอบครัวจึงพออยู่ไปได้ วันหนึ่ง นาย ก. ได้ไปวิ่งราวทรัพย์สินของผู้อื่นจนถูกตำรวจจับ ศาลตัดสินจำคุก 12 ปี ขนณะนี้ยังอยู่ในเรือนจำ

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อนาย ก. มีภรรยาที่ดี ทำไมจึงไม่ประกอบสัมมาชีพ ?

ตอบ เพราะนาย ก. ไม่ได้รับการศึกษาตั้งแต่เด็กและคบเพื่อนไม่เลือกจนถูกชักนำไปทางชั่ว


(2) ครอบครัวของ นาย ก. มีฐานะไม่เลวนัก ทำไมจึงไปชิงทรัพย์ผู้อื่นจนถูกกฏหมายลงโทษ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เคยเห็นพวกโจรปล้นจี้ชาวบ้าน แล้วมีความคิดเห็นว่าเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนน่าทำด้วยมีความคิดดังกล่าวอยู่ ดังนั้นชาตินี้จึงถูกฤทธิ์สุราทำให้สับสนจนไปกระทำผิดกฏหมาย และถูกกฏหมายลงโทษ


ขอเตือนชาวโลก การอบรมบุตรจะต้องเข้มงวด อย่าได้ปล่อยปละละเลย และการคบเพื่อนก็ต้องเลือกจะได้ไม่ถูกชักนำไปทางชั่ว


น้ำพริกมะเขือพวงเจ

น้ำพริกมะเขือพวงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

สะท้อนใจ

หล่ออุ่งฮวด

1654918052.jpg
mindcyber
5 days ago
เห็ดหอมราดซอส

เห็ดหอมราดซอส

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ไก่ผัดขิงน้ำแดง

ไก่ผัดขิงน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

จิตสรณะ

ไท้เสียงเล่ากุง พระศาสดาแห่งเต๋า

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago