mindcyber 9 months ago

ผลของการคบเพื่อนไม่เลือก

นาย ก. มีลูกเมียแล้ว แต่ไม่ยอมทำงานทำการ ชอบไปมั่วสุมกับเพื่อน เที่ยวอบายมุขต่าง ๆ จนติดเป็นนิสัย ทุกวันเอาเแต่เที่ยวเตร่เสเพล ภรรยาของเขาค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ครอบครัวจึงพออยู่ไปได้ วันหนึ่ง นาย ก. ได้ไปวิ่งราวทรัพย์สินของผู้อื่นจนถูกตำรวจจับ ศาลตัดสินจำคุก 12 ปี ขนณะนี้ยังอยู่ในเรือนจำ

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อนาย ก. มีภรรยาที่ดี ทำไมจึงไม่ประกอบสัมมาชีพ ?

ตอบ เพราะนาย ก. ไม่ได้รับการศึกษาตั้งแต่เด็กและคบเพื่อนไม่เลือกจนถูกชักนำไปทางชั่ว


(2) ครอบครัวของ นาย ก. มีฐานะไม่เลวนัก ทำไมจึงไปชิงทรัพย์ผู้อื่นจนถูกกฏหมายลงโทษ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เคยเห็นพวกโจรปล้นจี้ชาวบ้าน แล้วมีความคิดเห็นว่าเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนน่าทำด้วยมีความคิดดังกล่าวอยู่ ดังนั้นชาตินี้จึงถูกฤทธิ์สุราทำให้สับสนจนไปกระทำผิดกฏหมาย และถูกกฏหมายลงโทษ


ขอเตือนชาวโลก การอบรมบุตรจะต้องเข้มงวด อย่าได้ปล่อยปละละเลย และการคบเพื่อนก็ต้องเลือกจะได้ไม่ถูกชักนำไปทางชั่ว


0
281

กุลสตรี

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

อริโยวาทฮ้อเซี่ยโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
video

อย่าหยุดเดิน (อย่าปล่อยมือ)

admin
mindcyber
9 months ago

ศรัทธาบริจาคได้บุญมาก

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

สวรรค์ : นรก

พระเจ้ากิ่วเทียงก่าห่วยจิงกุง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago