mindcyber 2 months ago

กรรมของการยักยอกเงินวัด

นาย ก. มีบุตรชาย 3 คน ซึ่งทุกคนโตแล้ว คาดไม่ถึงว่า 5 ปีมานี้ ลูกและเมียต่างตายจนหมด ทำให้ นาย ก. ต้องยากจนอยู่ตัวคนเดียวอย่างน่าเวทนา

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงยากจน และลูกเมียต่างตายจนหมด ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนดูแลวัด ได้ยักยอกเงินที่ญาติโยมบริจาคสร้างวัด ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับผลกรรมเช่นนี้


(2) ในเมื่อ นาย ก. ทั้งยากจนและสูยเสียลูกเมียทำไมยังต้องอยู่ตัวคนเดียว ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ไม่เพียงแต่โลภมาก ยังชอบปั้นน้ำเป็นตัว ก่อเรื่องก่อราว จนทำให้คนอื่นเดือดร้น ดังนั้นชาตินี้จึงต้องอยู่ตัวคนเดียว อันเป็นกรรมสนอง


กินเนื้อสัตว์เป็นเวรกรรม

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ดอกไม้จีนผัดเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ผัดผักรวมมิตร

ผัดผักรวมมิตร

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
บะหมี่หมูแดง

บะหมี่หมูแดง

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
เตียวหุย

เตียวหุย

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago