mindcyber 9 months ago

กรรมของการยักยอกเงินวัด

นาย ก. มีบุตรชาย 3 คน ซึ่งทุกคนโตแล้ว คาดไม่ถึงว่า 5 ปีมานี้ ลูกและเมียต่างตายจนหมด ทำให้ นาย ก. ต้องยากจนอยู่ตัวคนเดียวอย่างน่าเวทนา

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงยากจน และลูกเมียต่างตายจนหมด ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนดูแลวัด ได้ยักยอกเงินที่ญาติโยมบริจาคสร้างวัด ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับผลกรรมเช่นนี้


(2) ในเมื่อ นาย ก. ทั้งยากจนและสูยเสียลูกเมียทำไมยังต้องอยู่ตัวคนเดียว ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ไม่เพียงแต่โลภมาก ยังชอบปั้นน้ำเป็นตัว ก่อเรื่องก่อราว จนทำให้คนอื่นเดือดร้น ดังนั้นชาตินี้จึงต้องอยู่ตัวคนเดียว อันเป็นกรรมสนอง


0
328

กฏสวรรค์

ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้ว ถ้าจำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้เไปเกิดเป็นสัตว์เด...

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง อย่าทำเป็นไม่รู้

admin
mindcyber
9 months ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนสองกษัตริย์...

admin
mindcyber
9 months ago

ความงามแท้แห่งโลกมนุษย์

พระวิสุทธิเทพหลิวซือจุน

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ขี้เป็ดทองคำ

ประมาณร้อยปีก่อนเป็นปลายสมัยราชวงศ์ชิง ครั้งนั้น ไต้หวันยังเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีน ที่อำ...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago