mindcyber 7 months ago

นรกขุมที่หนึ่ง

ยมบาลไท้ก่วงอ๋อง

คำนำ

สวรรค์คือความคิดมายา              นรกคือภาพมายา

สวรรค์กับนรก                           สร้างอยู่บนใจ

สวรรค์เสวยบุญ                         นรกพบเคราะห์ภัย

บุญเคราะห์ไม่มีประตู                  ดีชั่วตอบสนองชัดแจ้ง

ละอายใจข่มเหงผีเจ้า                  หวาดผวาตกบ่อเพลิง

ใจดีทำงานผีเจ้า                         อยู่สงบบนสวรรค์

ก่อนเกิดสร้างบาปมาก                ก่อนตายใจหวาดหวั่น

ก่อนเกิดสร้างบุญกุศล                 ลูกหลานเจริญเป็นนิจ

ข้าคือลูกศิษย์พุทธะ                    เห็นเจ้าศาลหลักเมืองในฝัน

พาท่องเที่ยวนรก                        เรื่องนี้ไม่ใช่กล่าวเท็จ


แท่นบัลลังก์หนึ่งกราบอ๋องไท้ก่วง             ผีคนถูกพิจารณ์การกระทำ

คนดีได้รับเข้าพบเจ้าดี                             คนชั่วพบแต่อนิจจัง

คนหวาดผวาผ่านด่านประตูผี                    หอกระจกส่องเห็นกรรมอดีต

ตอนมีชีวิตดีชั่วรู้มีมากน้อย                      ตายแล้วเผยปรากฏหลบซ่อนไม่ได้

มองเห็นกลุ่มหญิงพ่นควัน                       มาจากเขตแสงสีวูบวาบ

หนุนบนแขนคู่หนึ่ง                                ริมฝีปากหอมกรอกน้ำหลง

สร้างบาปชั่วไม่จำกัน                              ให้เก็บตัวเมืองตายโหงไว้ก่อน

พวกที่ตายอุบัติเหตุรถ                              ทำเองรับเองร้องถูกกลั่นแกล้ง

ขาขาดตัวขาดเจ็บสุดขีด                           เสียใจที่รถเร็ววิ่งเต็มเมือง

0
275

หลักแห่งความสัมพันธ์

พระเจ้าเป่าแซมมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

เมตตา ยุติธรรม ธรรมะ คุณธรรม

พระวรวิสุทธิธรรมเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

กุศลของการโปรดสัตว์

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
น้ำแดงรวมมิตร

น้ำแดงรวมมิตร

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
หลนเต้าเจี้ยวเจ

หลนเต้าเจี้ยวเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago