mindcyber 7 months ago

กรรมของคนใจบาป

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. แต่งงานกับนางเฉินมา 20 ปี มีบุตรชายหญิงด้วยกันสามีภรรยามักจะทะเลาะตบตีกันบ่อย ๆ จนนางเฉินได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. และภรรยาจึงชอบทะเลาะกัน ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนางเฉินเป็นคนใจบาปหยาบช้า ดังนั้นชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นผู้หญิงแล้วแต่งกับ นาย ก. คอยรับใช้และทนรับการตบตี อันเป็นการชดใช้หนี้กรรม


(2) ในเมื่อ นาย ก. และภรรยาทะเลาะกันบ่อย ๆ ทำไมจึงมีบุตรด้วยกันได้ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนแม้นางเฉินจะเป็นคนใจบาปหยาบช้า แต่เคยได้รับบุญคุณจาก นาย ก. ที่ให้ความช่วยเหลือการเงินแก่นาง และมักจะเตือนให้นางกลับตัวอยู่เสมอ แต่นางเฉินไม่ยอมฟัง ดังนั้นชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นผู้หญิงแต่งกับ นาย ก. และให้กำเนิดบุตรชายหญิง เพื่อตอบแทนบุญคุณในชาติก่อนของเขา


ขอเตือนชาวโลก พึงทราบไว้ว่า กฏแห่งกรรมไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อย ควรหมั่นสร้างบุญกุศลให้มาก เพื่อหวังผลดีตอบ หากทำความชั่ว ไม่เพียงแต่จะถูกกรรมชั่วตามสนอง ยังต้อถูกลงโทษจากกฏนรกอีกด้วย

0
165

เปรียบเทียบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

อย่าวิ่งหนีทุกข์

ความทุกข์เป็นเหมือนอะไรความทุกข์อยู่ในใจเรา ความทุกข์ กิเลสเหล่านั้นรู้จักเราดีมาก มีแต่เร...

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
ยำหัวไชโป๊

ยำหัวไชโป๊

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

นางฟ้าองค์ที่ 3

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ยมบาลตำหนัก 6

ข่าเฉิงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago