mindcyber 9 months ago

ผัวแก่เมียสาว

ที่เมืองเกาสง นาย ก. อายุ 70 ปีแล้ว ได้แต่งงานกับหญิงสาวอายุ 24 ปี ในปีต่อมาได้ให้กำเนิดบุตรชายหนึ่งคนแม้สามีจะแก่ ภรรยายังสาว แต่ทั้งคู่รักใคร่กันมาก ได้อยู่กันอย่างผาสุก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) หญิงสาวอายุน้อย ทำไมจึงยอมแต่งงานกับชายวัย 70 ปี ?

ตอบ เพราะชาติก่อนหญิงสาวเคยได้รับบุญคุณจาก นาย ก. และตั้งใจจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิต แต่ความรักมีอุปสรรคไม่อาจสมหวัง ดังนั้นชาตินี้จึงมาชดเชยให้สมหวัง


(2) สามีแก่ภรรยาสาว ทำไมจึงรักกันได้ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนหญิงสาวเคยได้รับบุญคุณจากนาย ก. ชาตินี้จึงตั้งใจจะมาตอบแทนบุญคุณ แม้อายุจะแตกต่างกันมาก แต่ความตั้งใจที่จะทดแทนบุญคุณยังมีอยู่ดังนั้นจึงรักกันได้


0
353

เดรัจฉานก็มีปัญญารับธรรม

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ผลแบ่งดีชั่ว

พระกษิติครรภ์โพิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

นรกขุมที่หก

ยมบาลอ๋องคาเซี้ย

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

เอาปณิธานอาจารย์เป็นปณิธานตน

พระมหากัสสปะ

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
น้ำพริกมะขามสดเจ

น้ำพริกมะขามสดเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago