mindcyber 2 years ago

ผัวแก่เมียสาว

ที่เมืองเกาสง นาย ก. อายุ 70 ปีแล้ว ได้แต่งงานกับหญิงสาวอายุ 24 ปี ในปีต่อมาได้ให้กำเนิดบุตรชายหนึ่งคนแม้สามีจะแก่ ภรรยายังสาว แต่ทั้งคู่รักใคร่กันมาก ได้อยู่กันอย่างผาสุก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) หญิงสาวอายุน้อย ทำไมจึงยอมแต่งงานกับชายวัย 70 ปี ?

ตอบ เพราะชาติก่อนหญิงสาวเคยได้รับบุญคุณจาก นาย ก. และตั้งใจจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิต แต่ความรักมีอุปสรรคไม่อาจสมหวัง ดังนั้นชาตินี้จึงมาชดเชยให้สมหวัง


(2) สามีแก่ภรรยาสาว ทำไมจึงรักกันได้ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนหญิงสาวเคยได้รับบุญคุณจากนาย ก. ชาตินี้จึงตั้งใจจะมาตอบแทนบุญคุณ แม้อายุจะแตกต่างกันมาก แต่ความตั้งใจที่จะทดแทนบุญคุณยังมีอยู่ดังนั้นจึงรักกันได้


0
725
บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย

บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่16

จิตเดิมจรัสแสงแปลงร่างเป็นนกกระเรียน เดรัจฉานห้าชนิดเพียรถือศีลฝึกธรรมะ

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
video

พระกษิติครรภ์มูลปณิธานสูตร อานิสงส์ของการได้เห็นและได้ยิน Th...

admin
mindcyber
2 years ago
เห็ดหอมย่างซีอิ้ว

เห็ดหอมย่างซีอิ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

ปัญญากับญาณสัมผัส

พระอาจารย์โง้วมั่งอู๋

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago