mindcyber 5 months ago

สร้างสมกุศลย่อมเจริญ

ที่เมืองไทจง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนดีมีเมตตาขยันขันแข็งมาตลอดชีวิต มีบุตรชายเพียงคนเดียว บุตรชายเของเขาขยันทำงานจนสร้างฐานะได้เมื่อไม่นานมานี้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) สามีภรรยาคู่นั้นมีบุตรชายเพียงคนเดียว ทำไมจึงโดดเด่นเป็นเอกได้ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนสามีภรรยคู่นั้นต่างได้สร้างกุศลไว้มาก ทั้งชาตินี้ต่างก็มุ่งทำความดี ดังนั้นจึงส่งผลถึงบุตรชายให้สร้างฐานะได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “บ้านที่สร้างสมกุศลย่อมรุ่งเรือง”


(2) บุตรชายของสามีภรรยคู่นั้น ทำไมจึงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ ?

ตอบ เพราะบุตรชายของเขาติดบุญวาสนาจากชาติก่อนมาด้วยอีกทั้งชาตินี้ก็ขยันทำงาน มีความอุตสาหะอดทน ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชน ดังนั้นจึงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ

0
279

ดูคนพูดในแง่ดี

พระกุมารเทพแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
ลาบวุ้นเส้นเห็ดสามอย่าง

ลาบวุ้นเส้นเห็ดสามอย่าง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

เหตุที่โชคดีมีสุข

เจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามา...

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ข้อ 10. เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

บุญตอบสนอง

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago