mindcyber 9 months ago

สร้างสมกุศลย่อมเจริญ

ที่เมืองไทจง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนดีมีเมตตาขยันขันแข็งมาตลอดชีวิต มีบุตรชายเพียงคนเดียว บุตรชายเของเขาขยันทำงานจนสร้างฐานะได้เมื่อไม่นานมานี้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) สามีภรรยาคู่นั้นมีบุตรชายเพียงคนเดียว ทำไมจึงโดดเด่นเป็นเอกได้ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนสามีภรรยคู่นั้นต่างได้สร้างกุศลไว้มาก ทั้งชาตินี้ต่างก็มุ่งทำความดี ดังนั้นจึงส่งผลถึงบุตรชายให้สร้างฐานะได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “บ้านที่สร้างสมกุศลย่อมรุ่งเรือง”


(2) บุตรชายของสามีภรรยคู่นั้น ทำไมจึงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ ?

ตอบ เพราะบุตรชายของเขาติดบุญวาสนาจากชาติก่อนมาด้วยอีกทั้งชาตินี้ก็ขยันทำงาน มีความอุตสาหะอดทน ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชน ดังนั้นจึงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ

0
378
ยำเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ยำเม็ดมะม่วงหิมพานต์

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เตือนกตัญญู

เซียนเตียกั้วเหล้า

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

หลักปณิธานเป็นหลักสำเร็จพุทธะ

มัญชุศรี พระโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ใบปอทรงเครื่อง

ใบปอทรงเครื่อง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago