mindcyber 11 months ago

กรรมของการขูดรีดดอกเบี้ย

สามีภรรยาคู่หนึ่งมีกิจการใหญ่โต มีบุตรชาย 2 คน คนโตเป็นใบ้แต่กำเนิด คนรองไม่ยอมทำงานทำการ เอาแต่เที่ยวเตร่ ใช้เงินเป็นเบี้ย สามีภรรยาคู่นั้นต่างมีอายุ 50 กว่าแล้ว มักจะรำพึงรำพันกับตัวเองว่า ชั่วชีวิตไม่ได้ทำบาป แต่ทำไมจึงมีบุตรเช่นนี้

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมบุตรชายคนโตของเขาจึงเป็นใบ้แต่กำเนิด ?

ตอบ เพราะชาติก่อนเขาชอบใช้คำพูดหลอกต้มเงินทองผู้อื่น ดังนั้นชาตินี้จึงส่งผลถึงบุตรชายคนโต ทำให้เป็นใบ้


(2) ทำไมบุตรชายคนรองของเขาไม่ยอมทำงานทำการเอาแต่เที่ยวเตร่ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนเขามีอาชีพออกเงินให้กู้ แล้วคิดดอกแพง ดังนั้นชาตินี้แม้จะมีกิจการใหญ่โต ย่อมมีบุตรอกตัญญูมาถลุงผลาญทรัพย์สมบัติของเขา อันเป็นกรรมสนองของการออกเงินให้กู้แล้วคิดดอกแพง


0
334

ยมบาลตำหนัก 1

ฉินก่วงอ๋อง

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago
น้ำพริกหมูสับเจ

น้ำพริกหมูสับเจ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

ข้อ 9. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

ปัญญาคือะไร

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
เห็ดหอมอบวุ้นเส้น

เห็ดหอมอบวุ้นเส้น

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago