mindcyber 1 year ago

กรรมของการประพฤติผิดในกาม

ที่ตำบลเหาลี นาย ก. มีฐานะปานกลาง ทว่าบุตรสาวคนรองของเขาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็เริ่มเที่ยวเตร่เสเพล มีความสัมพันธ์กับผู้ชายไม่เลือกหน้า แม้ว่า นาย ก. จะควบคุมอย่างเข้มงวด แต่บุตรสาวของเขาเป็นคนไฟแรงสูงอยู่ไม่ติดบ้าน จะว่ากล่าวอย่างไรก็ไร้ผล

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) นาย ก. มีฐานะปานกลาง ทำไมบุตรสาวของเขาจึงพลีกายให้กับผู้ชายไม่เลือกหน้า ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนเจ้าชู้ เที่ยวเสพสุขกับผู้หญิงนับจำนวนไม่ถ้วน ดังนั้นชาตินี้บุตรสาวของเขา จึงพลีกายให้กับผู้ชายไปทั่ว อันเป็นการชดใช้หนี้กรรมแทนบิดา


(2) ในเมื่อชาติก่อน นาย ก. เป็นคนเจ้าชู้ ทำไมชาตินี้จึงไม่ตอบสนองที่ตัวเขาเอง แต่กลับไปตอบสนองที่บุตรสาวของเขา ?

ตอบ เพราะชาติก่อนแม้ว่า นาย ก. จะเป็นคนเจ้าชู้ทำลายผู้หญิงจำนวนมาก แต่ตอนวัยชราได้สำนึกผิดกลับตัวใหม่ ทำบุญไถ่บาปอยู่เสมอ แต่การประพฤติผิดในกามเป็ยยอดแห่งความชั่วทั้งหลาย แม้ไม่ได้ตอบสนองที่ตัวเขาเอง ก็ย่อมต้องตอบสนองที่บุตรสาวของเขา อันเป็นการชดใช้หนี้กรรมในชาติก่อน ดังนั้นบุตรสาวของเขาจึงต้องชดใช้หนี้กรรมแทนบิดา โดยการพลีกายให้ผู้ชายเชยชม ดังคำกล่าวที่ว่า “ตนผิดลูกเมียเขา เขาก็ผิดลูกเมียตน” นี้คือวนเวียนกฏแห่งกรรมไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อย ขอให้พึงสังวร


0
731
video

ใจอาจารย์ ใจศิษย์ ใจเวไนย

admin
mindcyber
1 year ago

เป็นไรไป

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

เพิ่มบารมีเพิ่มอายุ

พระอาจารย์เอี้ยอุ่งซ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 61 ตอน ท่องบ่อน้ำเลือดและขุมภูผาตะวันออก

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

พี่ - น้อง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago