mindcyber 7 months ago

กรรมของการประพฤติผิดในกาม

ที่ตำบลเหาลี นาย ก. มีฐานะปานกลาง ทว่าบุตรสาวคนรองของเขาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็เริ่มเที่ยวเตร่เสเพล มีความสัมพันธ์กับผู้ชายไม่เลือกหน้า แม้ว่า นาย ก. จะควบคุมอย่างเข้มงวด แต่บุตรสาวของเขาเป็นคนไฟแรงสูงอยู่ไม่ติดบ้าน จะว่ากล่าวอย่างไรก็ไร้ผล

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) นาย ก. มีฐานะปานกลาง ทำไมบุตรสาวของเขาจึงพลีกายให้กับผู้ชายไม่เลือกหน้า ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนเจ้าชู้ เที่ยวเสพสุขกับผู้หญิงนับจำนวนไม่ถ้วน ดังนั้นชาตินี้บุตรสาวของเขา จึงพลีกายให้กับผู้ชายไปทั่ว อันเป็นการชดใช้หนี้กรรมแทนบิดา


(2) ในเมื่อชาติก่อน นาย ก. เป็นคนเจ้าชู้ ทำไมชาตินี้จึงไม่ตอบสนองที่ตัวเขาเอง แต่กลับไปตอบสนองที่บุตรสาวของเขา ?

ตอบ เพราะชาติก่อนแม้ว่า นาย ก. จะเป็นคนเจ้าชู้ทำลายผู้หญิงจำนวนมาก แต่ตอนวัยชราได้สำนึกผิดกลับตัวใหม่ ทำบุญไถ่บาปอยู่เสมอ แต่การประพฤติผิดในกามเป็ยยอดแห่งความชั่วทั้งหลาย แม้ไม่ได้ตอบสนองที่ตัวเขาเอง ก็ย่อมต้องตอบสนองที่บุตรสาวของเขา อันเป็นการชดใช้หนี้กรรมในชาติก่อน ดังนั้นบุตรสาวของเขาจึงต้องชดใช้หนี้กรรมแทนบิดา โดยการพลีกายให้ผู้ชายเชยชม ดังคำกล่าวที่ว่า “ตนผิดลูกเมียเขา เขาก็ผิดลูกเมียตน” นี้คือวนเวียนกฏแห่งกรรมไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อย ขอให้พึงสังวร


0
388

แกงป่า

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
จางกั๋วเหล่า

จางกั๋วเหล่า

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ผลของการคบเพื่อนไม่เลือก

นาย ก. มีลูกเมียแล้ว แต่ไม่ยอมทำงานทำการ ชอบไปมั่วสุมกับเพื่อน เที่ยวอบายมุขต่าง ๆ จนติดเป...

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

เหตุที่โชคดีมีสุข

เจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามา...

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ใจแม่ถวิลหา

พระองค์ธรรมมารดาแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago