mindcyber 3 months ago

เมตตา ยุติธรรม ธรรมะ คุณธรรม

พระวรวิสุทธิธรรมเจ้า

   อะไรคือเมตตา ใจที่มีเวทนา จิตที่โอบอ้อมสงสาร ผู้ที่ปฏิบัติเมตตาธรรมก็ต้องปฏิบัติตามธรรมะของข้า หลักธรรมก็คือต้องคล้อยตามอารมณ์ของมนุษย์และต้องเข้ากับหลักธรรมฟ้าต้องสนองตามความต้องการของประชาราษฏร์ คือให้ความสะดวกโดยไม่ขัดต่อคุณธรรม ไม่ขัดต่อหลักธรรม เช่นที่ว่านี้ก็คือ เมตตาธรรม

    อะไรคือยุติธรรม  มีจิตใจที่กล้าหาญนุ่มนวล เป็นผู้ตรงไปตรงมา เปิดเผยโปร่งใส ไม่หดหัวโอนอ่อน ไม่เอนเอียงไม่เห็นแก่ตัว ค้ำชูให้ตรง แม้ภูผาจะถล่มทลายต่อหน้า เลือกระทิงสะกดอยู่ด้านหลัง นารีทรัพย์สินมาหลอกล่อก็ไม่หวั่นไหว ผดุงยุติธรรมแน่วแน่ พวกอันธพาลหัวหดวีรชนยอมสยบ ดังนั้นผู้ยุติธรรมยืนหยัดสู้ฟ้า ผู้ที่มีความยุติธรรมนั้นผีเจ้าไม่กล้ารุกราน ผงาดดุจดวงตะวันและดวงดาว อยู่คู่พื้นน้ำและขุนเขา ดังนั้นผู้ผดุงความยุติธรรมเป็นที่ชื่นชอบได้รับความเคารพจากชนรุ่นหลัง นี่ก็คือความยุติธรรม

    อะไรคือธรรมะ  ธรรมะนั้นเป็นมูลกำเนิดของสรรพสิ่ง เป็นอันดับแรกของจริยธรรม ความเจริญเติบโตของสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ไม่อาจพ้นไปจากธรรมนี้ ถ้าอยู่กับมนุษย์ธรรมะคือระเบียบแบบแผนเป็นบรรทัดฐานของชีวิตมนุษย์ในโลก หากมนุษย์สูญเสียธรรมะ การฟูเฟื่องทั้งปวงก็ไร้ความหมาย สรรพสิ่งกับหมู่มนุษย์ก็จะประพฤติขัดหลักธรรม ดังนั้นจึงกล่าวว่า “ธรรมะคือเข็มทิศของมนุษย์” ไม่เฉไม่คลาดเคลื่อนจะดำเนินไปตามฟ้าดิน

     อะไรคือคุณธรรม  คุณธรรมบังเกิดขึ้นจากใจแล้วปฏิบัติสู่ภายนอก คือซ่อนเร้นอยู่ภายในแต่กระทำไปตามธรรมชาติ ดังนั้นปราชญ์สมัยก่อนจึงกล่าวว่า “คุณธรรมและธรรมะไม่อาจหลีกห่างไปได้” เพราะฉะนั้น ตั้งแต่โบราณมาแล้ว คุณธรรมและธรรมะจะอยู่ด้วยกันอย่างแนบแน่น ธรรมะก็จะไม่ห่างจากคุณธรรม คุณธรรม ก็ไม่ห่างจากธรรมะเลย

0
101
ลือต้งปิง (ลื่อโจ้ว)

ลือต้งปิง (ลื่อโจ้ว)

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ประจักษ์คุณธรรมต้องสะอาดใจก่อน

พระวิสุทธิจารย์ หลิวซุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
สเต็กเต้าหู้ราดซอสเห็ดเจ

สเต็กเต้าหู้ราดซอสเห็ดเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
แฮ่กึ๋นเห็ดเต้าหู้

แฮ่กึ๋นเห็ดเต้าหู้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ผัดผักรวมมิตร

ผัดผักรวมมิตร

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago