mindcyber 2 years ago

เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

สมัยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเคยไกล่เกลี่ยให้แก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เรื่องเป็นดังนี้

นาย ก. มีภรรยาชื่อนางเฉิน มีบุตรชายหญิงสองคน นาย ก. เป็นคนเจ้าชู้ได้ไปติดพันหญิงสาวในหมู่บ้านใกล้เคียงมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง ครั้นนางเฉินทราบว่าสามีไปมีเมียน้อยก็เกิดทะเลาะกันใหญ่ ข้าพเจ้าได้ไปไกล่เกลี่ยให้ นาย ก. รับผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยายน้อย และมอบเงินก้อนหนึ่งให้แก่ภรรยาของเขา ซึ่งทั้งสามฝ่ายต่างก็พอใจ ชายหนึ่งหญิงสองจึงอยู่ร่วมชายคาเดียวกันด้วยควมสงบสุข


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อนาย ก. มีภรรยาอยู่แล้ว ทำไมจึงไปมีภรรยาน้อย ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนางเฉินและผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่น้องกันครอบครัวยากจนมาก ซึ่งต่างก็ได้รับความช่วยเหลือจาก นาย ก. จนเติบใหญ่ ดังนั้นชาตินี้จึงมาเกิดป็นผู้หญิงอยู่ร่วมครอบครัวกับ นาย ก. เพื่อตอบแทนบุญคุณในชาติก่อนของเขา


(2) ทำไมนางเฉินจึงยอมให้สามีมีภรรยาน้อย ?

ตอบ เพราะเมื่อชาติก่อนนางเฉินและผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่น้องกัน และต่างก็ได้รับความช่วยเหลือจาก นาย ก.จึงย่อมมีความรักผูกพันหลงเหลืออยู่ ดังนั้นจึงได้ยอมผ่อนปรนแก่กัน


0
554

ไม่จมน้ำตายเพราะเต่า

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เจ้าพระภูมิเขตจูเหวย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ตุ๋นเห็ดหอม

ตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

พระเจ้าคุ้มครอง

เตียหยูจง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago