mindcyber 9 months ago

เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

สมัยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเคยไกล่เกลี่ยให้แก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เรื่องเป็นดังนี้

นาย ก. มีภรรยาชื่อนางเฉิน มีบุตรชายหญิงสองคน นาย ก. เป็นคนเจ้าชู้ได้ไปติดพันหญิงสาวในหมู่บ้านใกล้เคียงมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง ครั้นนางเฉินทราบว่าสามีไปมีเมียน้อยก็เกิดทะเลาะกันใหญ่ ข้าพเจ้าได้ไปไกล่เกลี่ยให้ นาย ก. รับผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยายน้อย และมอบเงินก้อนหนึ่งให้แก่ภรรยาของเขา ซึ่งทั้งสามฝ่ายต่างก็พอใจ ชายหนึ่งหญิงสองจึงอยู่ร่วมชายคาเดียวกันด้วยควมสงบสุข


ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อนาย ก. มีภรรยาอยู่แล้ว ทำไมจึงไปมีภรรยาน้อย ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนางเฉินและผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่น้องกันครอบครัวยากจนมาก ซึ่งต่างก็ได้รับความช่วยเหลือจาก นาย ก. จนเติบใหญ่ ดังนั้นชาตินี้จึงมาเกิดป็นผู้หญิงอยู่ร่วมครอบครัวกับ นาย ก. เพื่อตอบแทนบุญคุณในชาติก่อนของเขา


(2) ทำไมนางเฉินจึงยอมให้สามีมีภรรยาน้อย ?

ตอบ เพราะเมื่อชาติก่อนนางเฉินและผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่น้องกัน และต่างก็ได้รับความช่วยเหลือจาก นาย ก.จึงย่อมมีความรักผูกพันหลงเหลืออยู่ ดังนั้นจึงได้ยอมผ่อนปรนแก่กัน


0
280

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต วางมือหมด

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ชีวิตมีหวังปรากฏชัด

เซียนหั้งเซียงจื้อ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ดูคนพูดในแง่ดี

พระกุมารเทพแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง

ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago