mindcyber 5 months ago

พระโอวาท ดับทุกข์ได้ด้วยใจตน ทำนองเพลงก้อนหินสิ้นใจ

เพลง พระโอวาท ดับทุกข์ได้ด้วยใจตน ทำนองเพลงก้อนหินสิ้นใจ


   ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กงเมตตา

 (ซ้ำ)** กลัวศิษย์คนดีหลงไป ทุกเรื่องใหญ่โต

     ของคนเหน็ดเหนื่อย ศิษย์ที่เคยทำดีหายไปไหน

    หวังให้เขาช่วยเหลือตน หวังเอากับคน ทุกหนจนเหนื่อย

     โดยมีตัวศิษย์เองนั้น ไม่ยอมเปลี่ยน ศิษย์รักทุกสิ่ง

     จากทุกๆอย่าง เจ้าตามบำเพ็ญได้ไหม  

     โลกแสนสับสนหัวใจเจ้าอย่าสลาย

   (ซ้ำ2รอบ) ศิษย์ทำใจไม่แพ้กัน จงกล้าหาญและทำใจ

    หัวหน้าความทุกข์ใหญ่ ยังไม่เหนือนอกใจ 

    ถ้าศิษย์มีเรื่องทุกจริง ไยประวิงทั้งหัวใจ

    เจ้าเที่ยวหาเรื่องใคร ทุกข์ก็ยัง……..ต้องมีแรง**

0
357

ห่วมบุ้นกง แบบอย่างปราชญ์

ตั้งจุ้งเพ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ธรรมได้จากการทวนกระแส

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

วโรวาท

หลิวชุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ฝึกราบคาบ

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago