mindcyber 2 years ago

พระโอวาท ดับทุกข์ได้ด้วยใจตน ทำนองเพลงก้อนหินสิ้นใจ

เพลง พระโอวาท ดับทุกข์ได้ด้วยใจตน ทำนองเพลงก้อนหินสิ้นใจ


   ประทานโดย : พระอาจารย์จี้กงเมตตา

 (ซ้ำ)** กลัวศิษย์คนดีหลงไป ทุกเรื่องใหญ่โต

     ของคนเหน็ดเหนื่อย ศิษย์ที่เคยทำดีหายไปไหน

    หวังให้เขาช่วยเหลือตน หวังเอากับคน ทุกหนจนเหนื่อย

     โดยมีตัวศิษย์เองนั้น ไม่ยอมเปลี่ยน ศิษย์รักทุกสิ่ง

     จากทุกๆอย่าง เจ้าตามบำเพ็ญได้ไหม  

     โลกแสนสับสนหัวใจเจ้าอย่าสลาย

   (ซ้ำ2รอบ) ศิษย์ทำใจไม่แพ้กัน จงกล้าหาญและทำใจ

    หัวหน้าความทุกข์ใหญ่ ยังไม่เหนือนอกใจ 

    ถ้าศิษย์มีเรื่องทุกจริง ไยประวิงทั้งหัวใจ

    เจ้าเที่ยวหาเรื่องใคร ทุกข์ก็ยัง……..ต้องมีแรง**

0
1.2K

ครั้งที่ 37 ตอน ท่องแดนตัดไตหนูนรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

เวลามีค่า

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

บารมีธรรม

โอวาทหลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

หลงในหลง

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ปฏิภาณหยุดการเกิดดับ

พระเจ้าไท้อิกจิงกุง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago