mindcyber 1 year ago

ไร้เมตตาไม่อาจบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนต้นลิ้นจี่ เพื่อที่จะเด็ดผลลิ้นจี่พลันกิ่งไม้ที่ถูกเหยียบอยู่นั้น ทนน้ำหนักไม่ไหว ก็หักลงมาพร้อมกับร่างของชายหนุ่ม ชายหนุ่มได้รับบาดเจ็บรีบไปโรงพยาบาลรักษา พอดีมีนักพรตคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์นี้ ได้บังเกิดความเมตตาด้านหนึ่ง ก็ปลอบใจผู้บาดเจ็บ อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกเจ็บปวดแทนต้นไม่ที่กิ่งหัก อันว่าคนที่บาดเจ็บรู้สึกเจ็บปวด แล้วต้นไม้ที่กิ่งหักจะไม่มีความเจ็บปวดด้วยได้อย่างไร ? ผู้มีจิตเมตตาเห็นสรรพสิ่งเท่าเทียมกัน จึงมีความรักต่อต้นไม้และต้นหญ้าไม่อาจฆ่าสัตว์ได้ลงคอ ผู้บำเพ็ญธรรมถ้าสามารถมีความรู้สึกดังที่กล่าวนี้ เอาจิตใจที่รักตนเองไปรักสรรพสัตว์ กระแสจิตก็จักลุภาวะไร้เขาไร้เรา ชาวโลกมีจิตใจที่เห็นแก่ตัวมาก รักตัวเองมากกว่าคนอื่น ทำลายสรรพสิ่งโดยไม่เกิดความรู้สึกใด ๆ เมื่อจิตใจขาดความเมตตา จะบรรลุพระโพธิญาณได้อย่างไร ? ของให้ชาวโลกพึงสังวร

0
493

กิติมศักดิ์

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

คำนำพระอรหันต์จี้กง

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประภาเนตรช่...

admin
mindcyber
1 year ago

น้ำเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

บรรพบุรุษสร้างบุญกุศลถึงลูกหลาน

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago