mindcyber 9 months ago

ไร้เมตตาไม่อาจบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนต้นลิ้นจี่ เพื่อที่จะเด็ดผลลิ้นจี่พลันกิ่งไม้ที่ถูกเหยียบอยู่นั้น ทนน้ำหนักไม่ไหว ก็หักลงมาพร้อมกับร่างของชายหนุ่ม ชายหนุ่มได้รับบาดเจ็บรีบไปโรงพยาบาลรักษา พอดีมีนักพรตคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์นี้ ได้บังเกิดความเมตตาด้านหนึ่ง ก็ปลอบใจผู้บาดเจ็บ อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกเจ็บปวดแทนต้นไม่ที่กิ่งหัก อันว่าคนที่บาดเจ็บรู้สึกเจ็บปวด แล้วต้นไม้ที่กิ่งหักจะไม่มีความเจ็บปวดด้วยได้อย่างไร ? ผู้มีจิตเมตตาเห็นสรรพสิ่งเท่าเทียมกัน จึงมีความรักต่อต้นไม้และต้นหญ้าไม่อาจฆ่าสัตว์ได้ลงคอ ผู้บำเพ็ญธรรมถ้าสามารถมีความรู้สึกดังที่กล่าวนี้ เอาจิตใจที่รักตนเองไปรักสรรพสัตว์ กระแสจิตก็จักลุภาวะไร้เขาไร้เรา ชาวโลกมีจิตใจที่เห็นแก่ตัวมาก รักตัวเองมากกว่าคนอื่น ทำลายสรรพสิ่งโดยไม่เกิดความรู้สึกใด ๆ เมื่อจิตใจขาดความเมตตา จะบรรลุพระโพธิญาณได้อย่างไร ? ของให้ชาวโลกพึงสังวร

0
265
ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้

ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
เกี้ยวกรอบ

เกี้ยวกรอบ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
พระอมิตพุทธเจ้า

พระอมิตพุทธเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
ใช้ปัญญาหยุดกิเลส

ใช้ปัญญาหยุดกิเลส

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ยำไก่ใส่ตะไคร้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago