mindcyber 10 months ago

กฎสวรรค์หมวดซื่อสัตย์

- การบำเหน็จการลงโทษยุติธรรม              1 ครั้ง               0.7 บุญ

- การบำเหน็จการลงโทษไม่ยุติธรรม                     1 ครั้ง               3 บาป

- สงเคราะห์เด็กกำพร้าคนอนาถา              1 ครั้ง               1 บุญ

- ข่มเหงเด็กกำพร้าคนอนาถา                               1 ครั้ง               1 บาป

- ใหม่เก่ารักเท่าเทียมกัน                                                  1 บุญ

- ได้ใหม่ลืมเก่า                                      1 ครั้ง               1 บาป

- ไม่โกงตาชั่ง                                                    1 ครั้ง               1 บุญ

- โกงตาชั่ง ตวง วัด                                             1 ครั้ง               10 บาป

- ถอนฟ้องคดี ระงับการทะเลาะวิวาท                    1 ครั้ง               3 บุญ

- ฟ้องคดี ทะเลาะวิวาทกัน                                   1 ครั้ง               2 บาป

-เชื่อฟังบิดามารดา                                              1 ครั้ง               5 บุญ

- ไม่เชื่อฟังบิดามารดา                                         1 ครั้ง               8 บาป

- เสียภาษีครบถ้วน                                              1 ครั้ง               5 บุญ

- หลีกเลี่ยงภาษี                                      1 ครั้ง               8 บาป

 - ไม่รับสินบนปฏิบัติตามหน้าที่               1 ครั้ง               8 บุญ

- รับสินบนละเว้นหน้าที่                          1 ครั้ง               10 บาป

- ไกล่เกลี่ยพี่น้องวิวาท                                         1 ครั้ง               8 บุญ

- ยุยงให้พี่น้องวิวาทกัน                           1 ครั้ง              6 บาป

- บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน                             1 ครั้ง               8 บุญ

- ใช้อำนาจหน้าที่ข่มเหงประชาชน                       1 ครั้ง               8 บาป

- ตัดสินคดียุติธรรม                                             1 เรื่อง              8 บุญ

- ตัดสินคดีไม่ยุติธรรม                                         1 เรื่อง              8 บาป

- อภัยโทษผู้มีความผิดไม่แน่ชัด                            1 คน                9 บุญ

- ลงโทษผู้ไร้ความผิด                                          1 คน                100 บาป

- สละตำแหน่งให้ผู้อื่น                                        1 คน                100 บุญ

- โค่นผู้อื่นเพื่อแย่งตำแหน่ง                                 1 ครั้ง               300 บาป

- ถูกใส่ร้ายไม่เคืองแค้น                           1 เรื่อง              9 บุญ

- โยนความผิดให้ผู้อื่น                                         1 เรื่อง              100 บาป

- คนจนช่วยคนจน                                              1 ครั้ง              9 บุญ

- คนรวยข่มเหงรังแกคนจน                                  1 ครั้ง               9 บาป

- กำจัดคนชั่ว                                                     1 คน                10 บุญ

- สนับสนุนคนชั่ว                                              1 คน                10 บาป

- ช่วยให้พ่อลูกเขาดีกัน                                        1 เรื่อง              10 บุญ

- ทำให้พ่อลูกเขาแตกแยกกัน                                                        10 บาป

- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา                1 ครั้ง              20 บุญ

- ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา                           1 ครั้ง               100 บาป

- ซื่อสัตย์ภักดีต่อชาติ                                           1 ชาติ               300 บุญ

- ไม่ซื่อสัตย์ภักดีต่อชาติ                           1 ชาติ               400 บาป

- สละชีพเพื่อชาติ                                                                       1,000 บุญ

- ก่อการจลาจลทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย                                            1,000 บาป


0
212

กรรมที่ทำให้ผัวเมียเขาพรากกัน

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
เตียวหุย

เตียวหุย

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago
แกงเขียวหวานลูกชิ้นเห็ดหอม

แกงเขียวหวานลูกชิ้นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 13

เจ้าอาวาสซ่ง ปิติยินดีในปริศนาธรรม จี้กงโกรธตีไหเหล้าแตก

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

กฎสวรรค์หมวดความละอาย

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago