mindcyber 1 year ago

กฎสวรรค์หมวดมารยาท

- ใส่เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อย                                   1 ครั้ง               0.1 บุญ

- กลางคืนนอนเปลือยกาย                        1 ครั้ง               0.2 บาป

- มีสัมมาคารวะ                                      1 ครั้ง               0.5 บุญ

- ไร้มารยาท                                                       1 ครั้ง               0.5 บาป

- เซ่นไหว้บรรพบุรุษ                                           1 ครั้ง              0.5 บุญ

- ลบหลู่บรรพบุรุษ                                              1 ครั้ง               5 บาป

- กลางคือนเก็บของบนเตาจนสะอาด                                           0.6 บุญ

- กลางคืนตั้งของไว้บนเตา                                   1 ครั้ง               0.6 บาป

- ไปร่วมงานศพญาติมิตร                         1 ครั้ง               0.8 บุญ

- ไม่ไปร่วมงานศพญาติมิตร                                 1 ครั้ง               0.6 บาป

- คารวะครูบาอาจารย์                                          1 ครั้ง               1 บุญ

- ลบหลู่ครูบาอาจารย์                                           1 ครั้ง               1 บาป

- สวดมนต์ไหว้พระ                                            1 ครั้ง               1 บุญ

- หัวเราะคนสวดมนต์ไหว้พระ                             1 ครั้ง               2 บาป

- สวดมนต์หน้าตา                                              1 ครั้ง               1 บุญ

- เหยียบบนเตาหรือข้ามเตา                                  1 ครั้ง               1 บาป

- หญิงอยู่ไฟหลีกเลี่ยงเข้าห้องครัว             1 วัน                1 บุญ

- หญิงอยู่ไฟเข้าห้องครัว                          1 ครั้ง               1 บาป

- คารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์                                            1 ครั้ง               3 บุญ

- ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์                                            1 ครั้ง               2 บาป

- คารวะญาติผู้ใหญ่                                             1 ครั้ง               3 บุญ

- เสียมารยาทกับญาติผู้ใหญ่                                  1 ครั้ง               6 บาป

- เซ่นไหว้ฟ้าดิน                                     1 ครั้ง               9 บุญ

- แช่งด่าฟ้าดิน                                                   1 ครั้ง               10 บาป

- สามีภรรยานับถือกัน                                         1 ครั้ง               1 บุญ

- สามีภรรยาทะเลาะกัน                           1 ครั้ง               2 บาป

- เซ่นไหว้ด้วยของเจ                                           1 ครั้ง               100 บุญ

- ขัดขวางการเซ่นไหว้ด้วยของเจ               1 ครั้ง               200 บาป


0
305
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง -- ลมหนาว ทำนอง เหมยฮวาซันน่ง (...

admin
mindcyber
1 year ago

แรงกรรม

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ธรรมชาติ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago
เชาก๊กกู๋

เชาก๊กกู๋

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

แม่ไก่นักสู้

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago