mindcyber 6 months ago

นรกขุมที่หก

ยมบาลอ๋องคาเซี้ย

กราบครวะอ๋องคาเซี้ย

มองเห็นแล้ว

เห็นพวกหลงรักหญิงโสเภณีมาก              เสพผู้ไม่สะอาด

เห็นพวกที่ก่อนแต่งงาน               ชอบเสียตัวที่ซ่องโสเภณีก่อน

เห็นพวกที่ชอบหลอกหญิงเสียตัว

ลเห็นพวกที่อยู่วัดสถานธรรมแล้วยังมัวเสพกาม

เห็นพวกที่เสพกามไม่เลือกว่าเป็นลูกหลาน ผิดศีลธรรม

พวกที่มีรากกามลึก พวกนี้ต้องตกนรกขุมนี้ใหนูเหล็กกัดอวัยวะเพศ

นอกจากนี้ก็ยังพวกขับรถเกิดอุบัติเหตุ ทำให้คนอื่นรับเคราะห์พวกขับรถผิดกฎจราจร

หรือพวกองค์กรมืด ข่มขู่เก็บค่าคุ้มครอง

หรือพวกเปิดบ่อนการพนัน และเปิดรับจำนำพวกผีพนัน

หรือพวกปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพง ดุดเลือดซูบเนื้อผู้อื่น

หรือพวกอันธพาลแย่งชิงธุรกิจผู้อื่น

พวกที่จิตใจไม่ดีเหล่านี้ พวกนี้ต้องตกนรกปากอมเข็มรับกรรม


0
314

กรรมของการพรากเนื้อคู่ผู้อื่น

เจ้าหลักเมือง ชิว ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตายแล้วไปอยู่โลกทิพย์ไร้ความรู้ความสามา...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

หันหน้าสู้กิเลส

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

อย่าโกรธ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

เล่านิทาน

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ช่วยกวางพ้นภัย

จิวคี่กี

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago