mindcyber 1 year ago

นรกขุมที่หก

ยมบาลอ๋องคาเซี้ย

กราบครวะอ๋องคาเซี้ย

มองเห็นแล้ว

เห็นพวกหลงรักหญิงโสเภณีมาก              เสพผู้ไม่สะอาด

เห็นพวกที่ก่อนแต่งงาน               ชอบเสียตัวที่ซ่องโสเภณีก่อน

เห็นพวกที่ชอบหลอกหญิงเสียตัว

ลเห็นพวกที่อยู่วัดสถานธรรมแล้วยังมัวเสพกาม

เห็นพวกที่เสพกามไม่เลือกว่าเป็นลูกหลาน ผิดศีลธรรม

พวกที่มีรากกามลึก พวกนี้ต้องตกนรกขุมนี้ใหนูเหล็กกัดอวัยวะเพศ

นอกจากนี้ก็ยังพวกขับรถเกิดอุบัติเหตุ ทำให้คนอื่นรับเคราะห์พวกขับรถผิดกฎจราจร

หรือพวกองค์กรมืด ข่มขู่เก็บค่าคุ้มครอง

หรือพวกเปิดบ่อนการพนัน และเปิดรับจำนำพวกผีพนัน

หรือพวกปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพง ดุดเลือดซูบเนื้อผู้อื่น

หรือพวกอันธพาลแย่งชิงธุรกิจผู้อื่น

พวกที่จิตใจไม่ดีเหล่านี้ พวกนี้ต้องตกนรกปากอมเข็มรับกรรม


0
521

ข้อ 9. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
แฮ่กึ๋นเห็ดเต้าหู้

แฮ่กึ๋นเห็ดเต้าหู้

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

อาจารย์จะทำเพื่อใคร

admin
mindcyber
1 year ago

พล่าเห็ด

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 4

ทุกข์ทรมานนั่งไม่สำคัญ บรรลุแจ้งแสร้งทำเพี้ยน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago