mindcyber 8 months ago

อาจารย์รอคอยที่ผิงซัน

0
253
สตูมันฝรั่ง

สตูมันฝรั่ง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

อริยสงฆ์ของรหัสยาน

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

รักษาศีล

พระไภสัชยาคุรุไวฑูรประภาตถาคตเจ้า

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ปัญญาแยกแยะตามจริง

ขอให้เรามองให้เห็นฝั่งความจริงที่เป็นอยู่หากตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินเราจะเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย...

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

โอวาทธรรม

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago