mindcyber 1 year ago

ง้วนเซียว

หลือโจ้วซือ

      ใบไม้ผลิทุกหมู่ชนสรรพรูปแจ้ง                ชะตาฟ้าแถลงศกขวบปีใหม่

ทุกสิ่งฟูเฟืองแย่งแย้มไฉไล                                 คุณความดีไม่ถือเอาธรรมสำเร็จ

เหล่าผู้แท้เฝ้าศักดิ์สิทธิ์สวรรค์คาลัย                       สัตบุรุษร่วมเฝ้าวรวิสุทธิ์

คืนนี้ศศิธรกระจ่างสุด                                        เทศกาลง้วนเซียวสุดหรรษา

           เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงหมู่มวลมนุษย์ หนึ่งขวบปีเริ่มต้นใหม่สรรพสิ่งแจ้งแถลงใหม่ ฤดูกาลหมุนเวียน สรรพสิ่งสนองรับเพื่อความเฟื่องฟูจึงแย้มไฉไล คล้อยตามบรมธรรมอันไม่มุ่งหวัง ไม่ยึดถือเป็นผลงานสำเร็จแห่งตน เชื่อถือรับรู้ตามหลักการจักรวาลไม่แตกหน่อผสมกลมกลืน เห็นคุณประโยชน์สร้างสรรค์บารมีศิกดิ์สิทธิ์ ศักยภาพสมบูรณ์แยบคาย อันว่าคุณธรรมให้กำเนิดอยู่สงบไม่บูชา ดำรงความเคารพยำเกรง

           บรรดาเหล่ามนุษย์แท้จะเข้าเฝ้าผู้สักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์เบื้องหน้าธรรมศาลาเพื่อแถลงหน้าที่ เหล่าสัตบุรุษบุญสัมพันธ์กับราชอาสน์ เข้าเฝ้าเพื่อรับโองการด้วยศรัทธา วิมานทิพย์บนฟ้ากับวิหารธรรมบนโลก เป็นแสงสว่างดวงหนึ่ง โลกธาตุสดใสประทีปไฟทุกครัวเรือน ฟ้าดินผสานความสดใส ต้องนับเทศกาลง้วนเซียวที่มาถึงเป็นการเฉลิมฉลองทั้งของเจ้าและคนร่วมหรรษา กาลเวลาที่คล้อยหลังไป ขวบปีเก่าอยู่ยาก พูดยากให้หรรษาทันกาล ดูแคลนได้หรือว่าบุญไม่มี รู้จักระวังว่าเก็บไม่เต็มก็จะสั่งสมเก็บไว้จนล้นเหลือ อย่าได้พูดว่าทะเลทุกข์ไม่มีฝั่งคล้อยตามธรรมคืออาจารย์ที่ดี

           ผู้ธรรมดีพร้อม ขยันทำดี นั่นคือโองการฟ้า รับชะตาซื่อสัตย์บำเพ็ญ น้อมถือปฏิบัติดี ที่ได้รับคือบุญ เอาบุญมาซาบซึ้งคน เอาของสงเคราะห์โลก การุณยธรรมกลอมเกลา เป็นการสั่งสอน ดูที่นี่ว่าใจคนเสื่อมทราม ข่มเหงหลอกลวง ดูชาวโลกจมปรักชั่วชาติ แก่งแย่งชิงกัน มองความภักดีความเชื่อถือเหมือนเถ้าธุลี ละทิ้งจรรยาความซื่อสัตย์ เมือนดินอุจจาระ คนดีก็กลัวเจตจำนง โหดเหี้ยมร้ายกาจ สูบกินผู้อ่อนแอ ป่าเถื่อนที่สุดคุณธรรมดับมอดไม่เหลือ โทษบาปท่วมท้น เทพเทวัญพิโรธปฏิบัติการปล่อยคาดเคระห์

           แม้ว่าตะข่วยฟ้าจะตาห่าง แต่ก็ไม่รั่วไหล คนดีหลับได้คนชั่วหลบหนียาก สวรรค์ให้ชีวิตเวทนาการุณย์ วรวิสุทธิ์ จิตเมตตาวันสิ้นโลก ดังนั้นจึงประทับทรงสั่งสอนกลอมเกลา เพื่อแก้ไขฆาตเคราะห์ สั่งให้สำรวจแผ่นดินใต้ มีต้นบุญพอได้เตรียมพื้นฐานให้มั่นคง เตรียมบ่มเพาะหลักคุณธรรม โชคดีที่พวกเจ้าน้อมรับโองการแล้วขยันขันแข็ง อริยศาสน์ที่แจกจ่ายด้วยความศรัทธาไม่เกียจคร้าน มีหน้าที่เปล่งแสงปฏิบัตฉุดช่วยโลกแบกรับที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องผจญคลื่นลมในเรือที่อันตราย หวนเอาชนะคว่ำฟ้าดิน ศาสน์ข้ารับใช้ น่าเคารพโองการเอย


0
353

ไหว สงบ

พระอาจารย์ฮ้อเอี้ยอุ่ง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

พุทธโอวาทจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ท่องนรกโลกันตร์ ครั้งที่2 เยือนโรงเสพยาเสพย์ติด

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago
เห้งเจีย

เห้งเจีย

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ปัญญาแห่งการโปรยทานกับผลบุญ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago