mindcyber 1 month ago

ชิงสุ่ยโจวซือ

ชิงฟุยโจวซือหรือหลวงปู่หน้าดำ เดิมชื่อเฉินอิ้ง เกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง วันที่ 6 เดือนอ้าย ค.ศ.1044 ที่เมืองย่งชุนโจว มณฑลฮกเกี้ยน โจวซือตอนเด็กบวชที่วัดต้าหยิน พออายุมากขึ้น ได้ปลูกกระท่อมเป็นกุฏิบำเพ็ญเพียรอยู่บนเขาเกาไท่ซัน ปกติถือศีลเองอย่างเคร่งครัด นั่งสมาธิหลับตาทั้งวัน ไม่ยุ่งกับเรื่องวุ่นวายทางโลก ครั้งหนึ่งโจวซือทราบว่า บนเขาต้าจิ้งซันมีพระชื่อหมิงสง มีบุญบารมีแก่กล้าแตกฉานในพุทธธรรม จึงไปถวายตัวเป็นศิษย์และติดตามท่าน พยายามศึกษาพุทธธรรม 3 ปีต่อมาหลังจากรู้แจ้งในหลักธรรมอย่างลึกซึ้งแล้ว จึงอำลาอาจารย์กลับไปบำเพ็ญเพียรต่อที่เขาเกาไท่ซัน

ครั้งหนึ่งตำบลชิงชีเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ ชาวบ้านทราบว่าโจวซือมีบุญบารมีสูง จึงนิมนต์ท่านไปทำพิธีขอฝน หลังจากทำพิธีแล้วปรากฏว่า ฝนได้ตกลงมาอย่างเพียงพอ ชาวบ้านต่างดีใจมาก จึงส่งตัวแทนไปขอร้องโจวซือให้มาอยู่ประจำที่เขาเผิงไหล ซึ่งท่านก็ไม่ขัดข้อง สถานที่นั้นมีทัศนียภาพสวยงาม มีน้ำ มีภูเขาและมีน้ำจากน้ำพุที่ใสสะอาด โจวซือบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่จนกระทั่งละสังขาร เมื่ออายุ 65 ปี

0
133
ผัดพริกขิงถั่ว

ผัดพริกขิงถั่ว

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

การจองเวร

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 18

ผู้บำเพ็ญฉือเสาะหาใบสุทธิ จางถี่เตียนเมาเสาะหากลอน

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 1

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
video

คิดถึงศิษย์ 思徒歌 ซือถูเกอ

admin
mindcyber
3 months ago