mindcyber 1 year ago

เห้งเจีย

วันเกิดคือ วันที่ 12 เดือนสิบ ตามตำนานกล่าวว่าเห้งเจียหรือซุนหงอคงเกิดมาจากก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งบนเขาฮัวกั่วซันเป็นหัวหน้าฝูงลิง อาศัยอยู่ในถ้ำน้ำตก เห้งเจียได้ถวายตัวเป็นศิษย์ของโพธิเล่าโจ้วเรียนวิชาเซียนต่าง ๆ โพธิเล่าโจ้วได้ถ่ายทอดวิชาแปลงร่าง 72 แบบ และการเหาะเหินเดินอากาศหลังจากเรียนสำเร็จแล้ว พระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ได้แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเลี้ยงม้าบนสวรรค์ เนื่องจากเห้งเจียอาละวาดบนสวรรค์ จึงถูกพระยูไลจับไปขังไว้ใต้ภูเขาห้านิ้ว

500 ปีต่อมา พระถังซำจั๋งเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ผ่านมาพบจึงรับไว้เป็นศิษย์ และได้ติดตามพระถังซำจั๋งเดินทาง ไปอัญเชิญพระไตรปิฏกที่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางต้องประสบอุปสรรคและความยากลำบากนานาประการ แต่ในที่สุดก็สามารถไปถึงอินเดีย อัญเชิญพระไตรปิฎกมาสู่ประเทศ

จีนจนได้ ซุนหงอคงบำเพ็ญสำเร็จมรรคผลกลับสู่สวรรค์ ได้รับตำแหน่งเป็นเทพเฝ้าประตูสวรรค์ตราบจนปัจจุบัน

0
550

รักษาใจ

หลื่อโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ยามอัสดง(ดั่งชีวาใกล้ลาลับ) ทำนอ...

admin
mindcyber
1 year ago

เป็นพุทธะทันทีกตัญญูก่อน

เซียนฮั้งเซียงจื้อ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

ประจักษ์คุณธรรมต้องสะอาดใจก่อน

พระวิสุทธิจารย์ หลิวซุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

นิพพานกับการพ้นเกิดดับ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago