mindcyber 1 year ago

โอบอ้อมอารี

ท่านซือหม่ากวง

ใจโอบอ้อมรักชีวิตใยอาทร           ทำกับคนไม่ดูเบาไม่ตอกย้ำ

กล่าวโทษเขาจนตรอกใจเจ็บช้ำ     อย่ากระหน่ำก่อคลื่นตัดทางเดิน

        ความโอบอ้อมอารีเป็นความรู้สึกรักและเมตตาอย่างหนึ่ง ต่อชีวิตสัตว์ตามหลักศาสนาแล้วก็ดำริให้ปล่อยชีวิต ไม่อาจเห็นการฆ่าได้ ยิ่งไม่ย่อมที่จะเฆี่ยนตี ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด หรือทำทารุณกรรม เหล่านี้คือการกระทำความดีด้วยเมตตา เกี่ยวกับพืชก็ดำริที่จะไม่เด็ดไม่ตัดไม่ทำลายส่งเดช เป็นการแสดงออกถึงใจที่รักและมีคุณธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ง่าย ๆ แต่กับเผ่าพันธุ์เดียวกันเช่นระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ก็ยิ่งที่จะไม่กระทำทารุณกรรมโหดเหี้ยมเป็นการขาดความโอบอ้อมอารี นอกเสียจากการทำสงครามซึ่งมีเป้าหมายคือการฆ่าคนแล้ว ท่ามกลางการอยู่รอดของมนุษยชาติ ด้วยความผูกพันทางครอบครัว สังคม หมู่ชน ความผูกพันระหว่างสามีภรรยาถือว่าสึกซึ้งที่สุด แต่พูดได้ว่าข้อพิพาทของครอบครัวปรากฏให้เห็นมากที่สุด        

        ความไม่ลงรอยกันระหว่างสามีกับภรรยา หลอกลวงกัน โกรธแค้นกันจนไม่สามารถปรับความเข้าใจระหว่างกัน ทำให้เกิดบรรยากาศทะเลาะเบาะแว้งเหมือนทำสงครามกันบางครั้งถึงกับฆ่าแกงกัน ผรุสวาทต่อกันตลอดจนทำสงครามเย็นต่อกัน ทำให้ครอบครัวที่สมบูรณ์ล่วงสู่การเข่นฆ่าล้างแค้นซึ่งขาดความโอบอ้อมอารี ไม่มีเมตตาธรรม ขาดความรักปรองดองกันอันเป็นสามเหตุนำไปสู่บ้านแตกสาแหรกขาดมีควนล้มหายตายจาก ซึ่งเป็นความน่ารันทดที่สุดของสังคมโลก        

        หากว่าตามสังคมชุมชน ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนก็เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา หลอกลวง หากเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ไม่พอใจก็สร้างข่าวเขย่าขวัญ กล่าวร้ายป้ายสีกลายเป็นสังคมแก่งแย่งกัน ไม่มีมิตรภาพที่แท้จริง มักหลอกลวงคนที่บริสุทธิ์ เป็นเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ ถึงแม้จะไปถึงขั้นฆ่าแกงกัน แต่วิธีการฆ่าคนโดยไม่ต้องใช้มีด ไม่มีบาดแผลแต่รักษาให้หายยาก ซึ่งกล่าวได้ว่าโหดเหี้ยมที่สุด นี่ถือว่าขาดความโอบอ้อมอารีที่สุด        

        คนที่ปฏิบัติธรรมต้องมีความโอบอ้อมอารี จิตใจต้องบ่มเลี้ยงเมตตาธรรมนอกเหนือจากปล่อยชีวิต รักสัตว์แล้วยังต้องดูแลต้นไม้กับคนด้วยกันก็ต้องมีความจริงใจ นอกจากไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังต้องสรรเสริญ ช่วยเหลือเขาด้วย จงอย่าอวดเบ่ง หยิ่งผยอง เช่นนี้จึงจะไม่ก่อเกิด “อารมณ์ฆ่า” หรือมีบรรยากาศการฆ่าเหลืออยู่ ซึ่งเป็นการขาดความโอบอ้อมอารี ไม่เหลือความเมตตา แล้วพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนมือที่ถือมีดที่เต็มไปด้วยเลือดสด ๆ ไปหยิบผลไม้สะอาด ๆซึ่งหา “พุทธบุตร” ไม่พบ ไปเกิดใหม่ก็ไม่พบ “พุทธเกษตร”


0
499

ถนนสู่อริยภูมิ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

ล้างคืนใจเดิม

admin
mindcyber
1 year ago

โอวาทพระมารดา

เง็กองเซี่ยบ้อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ได้ครองคู่อยู่เป็นผัวเมียกันแล้ว ควรถนอมน้ำใจกัน

ได้ครองคู่อยู่เป็นผัวเมียกันแล้ว ควรถนอมน้ำใจกัน

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ชีวิต 49 วันหลังความตาย

พระโอวาทพระมารดา

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago