mindcyber 1 year ago

ความว่าง

ธรรมาจารย์ซิ่งคง

     ความว่างอันว่างที่ไม่ว่าง ลึกล้ำอยู่ท่ามกลาง ว่างแต่ไม่ว่างละเอียดล้ำอยู่ท่ามกลาง คนที่บำเพ็ญธรรมควรรู้การเข้าถึงความว่าง แต่ความว่างแบบนี้ไม่ใช่ว่างเปล่า ๆ หากเป็นการรู้รอบ ความว่างเปล่านั้นเหมือนสิ่งของนิ่งตาย การรู้รอบเป็นการตอบรับตามปกติไม่แข็งขืนไม่รู้จักด้วยเหตุนี้ผู้บำเพ็ญธรรมควรเข้าถึงที่นี่ ความลึกล้ำท่ามกลางความว่างที่ไม่ว่าง อย่าเข้าถึงความว่างเปล่านั้นเลย ปัจจุบันการเข้าทรงเพื่อถ่ายทอดศาสนานั้นก็คือตามประสบการณ์หลักการของความว่างที่ไม่ว่าง จะพูดว่าอย่างไร? กายของร่างทรงถึงแม้จะมีเพียงใจว่าง แต่ก็ด้วยใจว่าง จึงจะสามารถตอบรับการมีอยู่อย่างลึกล้ำ นี่ก็คือความลึกล้ำของความว่างที่ไม่ว่าง ผู้บำเพ็ญธรรมต้องเข้าถึงหลักการนี้ให้ได้

0
505
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประโยชน์ที่...

admin
mindcyber
1 year ago

สงบ สุข ได้ ไม่ได้

พระธรรมาจารย์เซ็นเต้าจี่

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เรื่องราวของพระศรีอริยเมตตรัย อวตารเป็นภิกษุถุงย่าม

ฉือจินฮว้า

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนนางพราหมณี2

admin
mindcyber
1 year ago