mindcyber 3 months ago

สงบ

พระพุทธจี้กง

     ความสงบก็คือความสะอาด หากคนสามารถสงบสะอาดได้จิตฟ้าก็จะสาดส่อง ใจดั่งเด็กทารกเผยปรากฏ เป็นการฟื้นคืนหน้าตาเดิมของตนเหมือนดังเทพพุทธแปลงกาย การปฏิบัติธรรมของคน ใจที่ไม่สงบสาเหตุความอยากยังไม่สะอาดหมด ในคนนั้นยังไม่ตายด้วยใจคิดอยากอยู่เป็นนิจ ธรรมจิตธรรมใจไม่บังเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ความสะอาดแปรเปลี่ยนใจให้กระทำ ความสำคัญของการปฏิบัติธรรมต้องเอาความสงบแปรเปลี่ยนใจให้กระทำซึ่งก็ไม่ง่าย ควรเริ่มจากความ “สงบ” ให้ได้เสียก่อน หากคนสามารถหยุดการงานไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือค่ำ แล้วปล่อยใจให้ว่าง สงบเสีย 30 นาที ก็จะทำให้สภาพใจสะอาดแปรเปลี่ยนได้มากทีเดียว        

        นั่งสงบบ่มเลี้ยงประสาท โดยใช้วิธีธรรมชาติ ไม่ว่าจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ บนเบาะ หรือบนเตียงก็ได้ทั้งนั้น แล้วนั่งพักผ่อนหลับตาบ่มเลี้ยงประสาท อย่าเอาประสาทไปคิดฟุ้งซ่านก็จะไม่ล่วงสู่ทางมารหากคนสามารถนั่งสงบได้สักครู่หนึ่งในตอนเช้าหรือค่ำก็จะช่วยให้งานธรรมไปได้เร็ว ขอให้ชาวโลกลองทำดู

0
171
video

พระโอวาท เพลง กู้ญาณคืนผิงซัน

admin
mindcyber
5 months ago

ปัญญาจะคมต้องผ่านการลับ

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ถอยก้าวหนึ่งฟ้ากว้าง

ลิ้มปึ้งง้วง

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

กรรมของหมอไร้จรรยาแพทย์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ผลของการคบเพื่อนไม่เลือก

นาย ก. มีลูกเมียแล้ว แต่ไม่ยอมทำงานทำการ ชอบไปมั่วสุมกับเพื่อน เที่ยวอบายมุขต่าง ๆ จนติดเป...

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago